Biuletyn Res Sacra Miser

Biuletyn „Res Sacra Miser”, wydawany jest od roku 1997.  Papierową wersję biuletynu można otrzymać bezpłatnie w biurze Caritas AW. Przesyłana jest też do wszystkich parafii archidiecezji warszawskiej. Wersja elektroniczna ostatnich numerów dostępna jest w plikach PDF poniżej. 

Zespół redakcyjny: Bartek Pulcyn, Agata Jabłonowska-Turkiewicz
E-mail: bpulcyn@caritasaw.pl

Biuletyn do pobrania

Skip to content