Biuletyn „Res Sacra Miser”, wydawany jest od roku 1997. Prezentujemy w nim ludzi i działalność Caritas warszawskiej z  uwzględnieniem zespołów parafialnych i Szkolnych Kół Caritas. Papierową wersję biuletynu można otrzymać bezpłatnie w biurze Caritas AW. Przesyłana jest też do wszystkich parafii archidiecezji warszawskiej. Wersja elektroniczna ostatnich numerów dostępna jest w pli0kach PDF poniżej. Ze wszelkimi uwagami oraz propozycjami dotyczącymi zawartości przyszłych numerów biuletynu prosimy zwracać się do redaktora.

Zespół redakcyjny: Bartek Pulcyn, Agata Jabłonowska-Turkiewicz
Telefon: 22 635 74 04 w. 286
E-mail: bpulcyn@caritasaw.pl ; ajablonowska@caritas.pl

 

Biuletyn do pobrania