Caritas AW prowadzi regularną pomoc w zakupie leków dla najbardziej potrzebujących.