Pomoc dla dzieci i rodziny

Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzi na terenie Miasta Stołecznego Warszawy 5  Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci.
Zakres działania Specjalistycznych Placówki Wsparcia Dziennego Caritas AW – Świetlic Socjoterapeutycznych ukierunkowany jest na wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami). W zakresie działań w/w placówek jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz wieloaspektowe wsparcie rodziny ukierunkowane na korygowanie deficytów oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych.
Dziennie pomocą obejmujemy 160 dzieci w wieku 6-14 lat W pracy z podopiecznymi dążymy do wieloaspektowego widzenia potrzeb i problemów odbiorców oraz do interdyscyplinarnych i systemowych rozwiązań obejmujących całą rodzinę, grupę i środowisko.
W świetlicach prowadzimy następujące działania:
1. Działania opiekuńczo-wychowawcze.
2. Działania specjalistyczne:

 • pomoc psychologiczna dla dzieci,
 • pomoc psychologiczna dla rodziców,
 • terapia pedagogiczna – zajęcia korekcyjno-wyrównawcze,
 • socjoterapia,
 • logopedia.

3. Pomoc w nauce.
4. Dożywianie – w formie warsztatów kulinarnych.
5. Organizacja czasu wolnego.
Podopieczni korzystają z zajęć świetlic w godzinach 13-19 tj od skończenia zajęć szkolnych do wieczora.
Skierowane działania dla rodzin są nieodpłatne.
Placówki prowadzimy na terenie dzielnicy Ursynów, Wola, Ochota i Śródmieście.
Działalność świetlic socjoterapeutycznych jest finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Świetlica socjoterapeutyczna – Al. KEN 101

dane adresowe:

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego  Caritas AW  – Swietlica Socjoterapeutyczna

Al. Komisji Edukacji Narodowej 101, 02-785 Warszawa

dane kontakowe:
tel. 502 621 400
e-mail: swietlicaken@caritasaw.pl

Kierownik:
Natalia Gosłowska

swietlica-ken

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej – Świetlica Socjoterapeutyczna przy Al. KEN 101 znajduje się w budynku parafialnym przy parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego. Świetlica została założona we wrześniu 1997 roku.
Zakres działania Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej ukierunkowany jest na wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami). W zakresie działań w/w placówki jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz wieloaspektowe wsparcie rodziny ukierunkowane na korygowanie deficytów oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych.
Dziennie pomocą obejmujemy 30 dzieci w wieku 6-14 lat W pracy z podopiecznymi dążymy do wieloaspektowego widzenia potrzeb i problemów odbiorców oraz do interdyscyplinarnych i systemowych rozwiązań obejmujących całą rodzinę, grupę i środowisko.
W placówce prowadzimy następujące działania na rzecz dzieci:

 • opiekę pozaszkolną, swobodną zabawę pod okiem wychowawców i wolontariuszy
 • wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w nauce, w odrabianiu lekcji-uzupełnianiu braków i deficytów szkolnych
 • organizację czasu wolnego – rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, kulturalnych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, integracja grupy poprzez wyjścia do. kina, teatru, muzeum, na wystawy, basen, kręgle, ściankę wspinaczkową.
 • posiłek, który dzieci przygotowują wspólnie z opiekunami
 • pomoc w rozwijaniu zainteresowań i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych
 • kształtowaniu właściwych postaw społecznych
 • stymulowaniu w duchu wartości chrześcijańskich
 • kształtowaniu umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w   grupie
 • rówieśniczej („praca społecznością”- wspólne omawianie indywidualnych problemów,  sposobu zachowania, emocjo itp. Poziom stosowny do wieku)
 • pomoc specjalistyczna (w tym: psycholog dla dzieci i rodziców, socjoterapeuta),
 • zajęcia ogólno-rozwojowe: np.; sportowe, plastyczne, rozwijające talenty
 • rozwijające i kształtujące umiejętności życiowe (samodzielność, umiejętności samoobsługowe: sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę), rozwijające i kształtujące umiejętności życiowe (samodzielność, umiejętności samoobsługowe: sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę).
 • współpraca z rodzinami, celebrowanie uroczystości np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc.

W trakcie roku szkolnego podopieczni korzystają z zajęć świetlicy w godzinach 13-19 tj od skończenia zajęć szkolnych do wieczora. W okresie ferii zimowych i wakacji letnich placówka bierze udział w akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”.
Skierowane działania dla rodzin są nieodpłatne.
Placówka ponadto organizuje wycieczki krajoznawcze, wyjazdy integracyjne. Podopieczni placówki wyjeżdżają na zimowisko i kolonie letnie organizowane przez Caritas AW a także korzystają z programu stypendialnego Skrzydła.
W ramach pomocy dziecku i rodzinie współpracujemy z lokalnymi instytucjami świadczącymi pomoc tj: pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni i asystenci rodziny OPS, Warszawskie Centrum Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny – kuratorzy, Policja, Zespoły Interdyscyplinarne.
Działalność Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego jest finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Urzędu Dzielnicy Ursynów w ramach powierzenia realizacji zadania pod nazwą „Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy”.

Aktualności ze świetlicy socjoterapeutycznej – Al. KEN 101

Świetlica socjoterapeutyczna – ul. Dereniowa 12

adres placówki:
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego  Caritas AW  – Swietlica Socjoterapeutyczna
ul. Dereniowa 12, 02-776 Warszawa

dane kontaktowe:
tel. 22 643 83 33 lub 538 516440
e-mail: swietlicadereniowa@caritasaw.pl

Kierownik:
Katarzyna Jacenciuk
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej – Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Dereniowej 12 znajduje się w budynku parafialnym Betania przy parafii p.w. Św. Tomasza Apostoła. Świetlica została założona we wrześniu 1997 roku.
Zakres działania Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej ukierunkowany jest na wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami). W zakresie działań w/w placówki jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz wieloaspektowe wsparcie rodziny ukierunkowane na korygowanie deficytów oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych.
Dziennie pomocą obejmujemy 30 dzieci w wieku 6-14 lat W pracy z podopiecznymi dążymy do wieloaspektowego widzenia potrzeb i problemów odbiorców oraz do interdyscyplinarnych i systemowych rozwiązań obejmujących całą rodzinę, grupę i środowisko.
W placówce prowadzimy następujące działania na rzecz dzieci:

 • opiekę pozaszkolną, swobodną zabawę pod okiem wychowawców i wolontariuszy
 • wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w nauce, w odrabianiu lekcji-uzupełnianiu braków i deficytów szkolnych
 • organizację czasu wolnego – rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, kulturalnych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, integracja grupy poprzez wyjścia do. kina, teatru, muzeum, na wystawy, basen, kręgle, ściankę wspinaczkową.
 • posiłek, który dzieci przygotowują wspólnie z opiekunami
 • pomoc w rozwijaniu zainteresowań i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych
 • kształtowaniu właściwych postaw społecznych
 • stymulowaniu w duchu wartości chrześcijańskich
 • kształtowaniu umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w   grupie
 • rówieśniczej („praca społecznością”- wspólne omawianie indywidualnych problemów,  sposobu zachowania, emocjo itp. Poziom stosowny do wieku)
 • pomoc specjalistyczna (w tym: psycholog dla dzieci i rodziców, socjoterapeuta),
 • zajęcia ogólno-rozwojowe: np.; sportowe, plastyczne, rozwijające talenty
 • rozwijające i kształtujące umiejętności życiowe (samodzielność, umiejętności samoobsługowe: sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę), rozwijające i kształtujące umiejętności życiowe (samodzielność, umiejętności samoobsługowe: sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę).
 • współpraca z rodzinami, celebrowanie uroczystości np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc.

W trakcie roku szkolnego podopieczni korzystają z zajęć świetlicy w godzinach 13-19 tj od skończenia zajęć szkolnych do wieczora. W okresie ferii zimowych i wakacji letnich placówka bierze udział w akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”.
Skierowane działania dla rodzin są nieodpłatne.
Placówka ponadto organizuje wycieczki krajoznawcze, wyjazdy integracyjne. Podopieczni placówki wyjeżdżają na zimowisko i kolonie letnie organizowane przez Caritas AW a także korzystają z programu stypendialnego Skrzydła.
W ramach pomocy dziecku i rodzinie współpracujemy z lokalnymi instytucjami świadczącymi pomoc tj: pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni i asystenci rodziny OPS, Warszawskie Centrum Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny – kuratorzy, Policja, Zespoły Interdyscyplinarne.
Działalność Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego jest finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Urzędu Dzielnicy Ursynów w ramach powierzenia realizacji zadania pod nazwą „Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy”.

Aktualności ze świetlicy socjoterapeutycznej – ul. Dereniowa 12

Świetlica socjoterapeutyczna – ul. Gorlicka 5/7

adres placówki:
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego  Caritas AW  – Swietlica Socjoterapeutyczna
ul. Gorlicka 5/7, 02-130 Warszawa

dane kontaktowe:
tel.: 500 421 463
e-mail: swietlicagorlicka@caritasaw.pl

Kierownik:
Urszula Krysa
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej – Świetlica Socjoterapeutyczna „Ochotka” przy ul. Gorlickiej 5/7 znajduje się w budynku parafialnym przy Parafii p.w. Zwiastowania Pańskiego. Świetlica została założona we wrześniu 1998 roku.
Zakres działania Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej ukierunkowany jest na wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami). W zakresie działań w/w placówki jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz wieloaspektowe wsparcie rodziny ukierunkowane na korygowanie deficytów oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych.
Dziennie pomocą obejmujemy 25 dzieci w wieku 6-14 lat W pracy z podopiecznymi dążymy do wieloaspektowego widzenia potrzeb i problemów odbiorców oraz do interdyscyplinarnych i systemowych rozwiązań obejmujących całą rodzinę, grupę i środowisko.
W placówce prowadzimy następujące działania na rzecz dzieci:

 • opiekę pozaszkolną, swobodną zabawę pod okiem wychowawców i wolontariuszy
 • wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w nauce, w odrabianiu lekcji-uzupełnianiu braków i deficytów szkolnych
 • organizację czasu wolnego – rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, kulturalnych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, integracja grupy poprzez wyjścia do. kina, teatru, muzeum, na wystawy, basen, kręgle, ściankę wspinaczkową.
 • posiłek, który dzieci przygotowują wspólnie z opiekunami
 • pomoc w rozwijaniu zainteresowań i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych
 • kształtowaniu właściwych postaw społecznych
 • stymulowaniu w duchu wartości chrześcijańskich
 • kształtowaniu umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w   grupie
 • rówieśniczej („praca społecznością”- wspólne omawianie indywidualnych problemów,  sposobu zachowania, emocjo itp. Poziom stosowny do wieku)
 • pomoc specjalistyczna (w tym: psycholog dla dzieci i rodziców, socjoterapeuta),
 • zajęcia ogólno-rozwojowe: np.; sportowe, plastyczne, rozwijające talenty
 • rozwijające i kształtujące umiejętności życiowe (samodzielność, umiejętności samoobsługowe: sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę), rozwijające i kształtujące umiejętności życiowe (samodzielność, umiejętności samoobsługowe: sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę).
 • współpraca z rodzinami, celebrowanie uroczystości np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc.

W trakcie roku szkolnego podopieczni korzystają z zajęć świetlicy w godzinach 13-19 tj od skończenia zajęć szkolnych do wieczora. W okresie ferii zimowych i wakacji letnich placówka bierze udział w akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”.
Skierowane działania dla rodzin są nieodpłatne.
Placówka ponadto organizuje wycieczki krajoznawcze, wyjazdy integracyjne. Podopieczni placówki wyjeżdżają na zimowisko i kolonie letnie organizowane przez Caritas AW a także korzystają z programu stypendialnego Skrzydła.
W ramach pomocy dziecku i rodzinie współpracujemy z lokalnymi instytucjami świadczącymi pomoc tj: pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni i asystenci rodziny OPS, Warszawskie Centrum Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny – kuratorzy, Policja, Zespoły Interdyscyplinarne.
Działalność Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego jest finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Urzędu Dzielnicy Ochota w ramach powierzenia realizacji zadania pod nazwą „Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ochota  m.st.  Warszawy”

Aktualności ze świetlicy socjoterapeutycznej – ul. Gorlicka 5/7

Świetlica socjoterapeutyczna – ul. Sokołowska 4

dane adresowe:
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego  Caritas AW  – Świetlica Socjoterapeutyczna
ul. Sokołowska 4, 01-136 Warszawa

dane kontaktowe:
tel. 22 631 15 99 lub i 502 037 710
e-mail: swietlicasokolowska@caritasaw.pl

Kierownik:
Karina Pędziwiatr
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej – Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Sokołowskiej 4 znajduje się w budynku parafialnym przy parafii p.w. Św. Wojciecha. Świetlica została założona we wrześniu 1997 roku.
Zakres działania Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej ukierunkowany jest na wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami). W zakresie działań w/w placówki jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz wieloaspektowe wsparcie rodziny ukierunkowane na korygowanie deficytów oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych.
Dziennie pomocą obejmujemy 25 dzieci w wieku 6-14 lat W pracy z podopiecznymi dążymy do wieloaspektowego widzenia potrzeb i problemów odbiorców oraz do interdyscyplinarnych i systemowych rozwiązań obejmujących całą rodzinę, grupę i środowisko.
W placówce prowadzimy następujące działania na rzecz dzieci:

 • opiekę pozaszkolną, swobodną zabawę pod okiem wychowawców i wolontariuszy
 • wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w nauce, w odrabianiu lekcji-uzupełnianiu braków i deficytów szkolnych
 • organizację czasu wolnego – rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, kulturalnych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, integracja grupy poprzez wyjścia do. kina, teatru, muzeum, na wystawy, basen, kręgle, ściankę wspinaczkową.
 • posiłek, który dzieci przygotowują wspólnie z opiekunami
 • pomoc w rozwijaniu zainteresowań i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych
 • kształtowaniu właściwych postaw społecznych
 • stymulowaniu w duchu wartości chrześcijańskich
 • kształtowaniu umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w   grupie
 • rówieśniczej („praca społecznością”- wspólne omawianie indywidualnych problemów,  sposobu zachowania, emocjo itp. Poziom stosowny do wieku)
 • pomoc specjalistyczna (w tym: psycholog dla dzieci i rodziców, socjoterapeuta),
 • zajęcia ogólno-rozwojowe: np.; sportowe, plastyczne, rozwijające talenty
 • rozwijające i kształtujące umiejętności życiowe (samodzielność, umiejętności samoobsługowe: sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę), rozwijające i kształtujące umiejętności życiowe (samodzielność, umiejętności samoobsługowe: sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę).
 • współpraca z rodzinami, celebrowanie uroczystości np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc.

Podopieczni korzystają z zajęć świetlicy w godzinach 13-19 tj od skończenia zajęć szkolnych do wieczora. Skierowane działania dla rodzin są nieodpłatne.
Placówka ponadto organizuje wycieczki krajoznawcze, wyjazdy integracyjne. Podopieczni placówki wyjeżdżają na zimowisko i kolonie letnie organizowane przez Caritas AW a także korzystają z programu stypendialnego Skrzydła.
W ramach pomocy dziecku i rodzinie współpracujemy z lokalnymi instytucjami świadczącymi pomoc tj: pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni i asystenci rodziny  OPS, Warszawskie Centrum Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny – kuratorzy, Policja, Zespoły Interdyscyplinarne.
Działalność Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego jest finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Urzędu Dzielnicy Wola a w ramach powierzenia realizacji zadania pod nazwą „Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Wola  m.st.  Warszawy”.

Aktualności ze świetlicy socjoterapeutycznej – ul. Sokołowska 4

Świetlica socjoterapeutyczna – ul. Okopowa 29b

dane adresowe:

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego  Caritas AW  – Świetlica Socjoterapeutyczna

Okopowa 29b, 01-059 Warszawa

dane kontaktowe:
tel.: 881 060 829
e-mail: swietlicaokopowa@caritasaw.pl

Kierownik:
Kamila Wrona

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego  Caritas  Archidiecezji Warszawskiej – Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Okopowa 29.  Świetlica została założona we wrześniu 2002 roku i  do kwietnia 2018 roku  prowadziła działalność w budynku Ośrodka „Tylko” przy parafii p.w Miłosierdzia Bożego  przy ul. Żytniej 1a.

Zakres działania Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej  ukierunkowany jest na wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami). W zakresie działań w/w placówki jest zapewnienie dzieciom  opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz wieloaspektowe wsparcie rodziny ukierunkowane na korygowanie deficytów oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych.
Dziennie pomocą obejmujemy 25 dzieci w wieku 6-14 lat W pracy z podopiecznymi dążymy do wieloaspektowego widzenia potrzeb i problemów odbiorców oraz do interdyscyplinarnych i systemowych rozwiązań  obejmujących całą rodzinę, grupę  i środowisko.
W placówce prowadzimy następujące działania na rzecz dzieci:

 • opiekę pozaszkolną, swobodną zabawę pod okiem wychowawców i wolontariuszy
 • wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w nauce, w odrabianiu lekcji-uzupełnianiu braków i deficytów szkolnych
 • organizację czasu wolnego – rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, kulturalnych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, integracja grupy poprzez wyjścia do. kina, teatru, muzeum, na wystawy, basen, kręgle, ściankę wspinaczkową.
 • posiłek, który dzieci przygotowują wspólnie z opiekunami
 • pomoc w rozwijaniu zainteresowań i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych
 • kształtowaniu właściwych postaw społecznych
 • stymulowaniu w duchu wartości chrześcijańskich
 • kształtowaniu umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w   grupie
 • rówieśniczej („praca społecznością”- wspólne omawianie indywidualnych problemów,  sposobu zachowania, emocjo itp. Poziom stosowny do wieku)
 • pomoc specjalistyczna (w tym: psycholog dla dzieci i rodziców, socjoterapeuta),
 • zajęcia ogólno-rozwojowe: np.; sportowe, plastyczne, rozwijające talenty
 • rozwijające i kształtujące umiejętności życiowe (samodzielność, umiejętności samoobsługowe: sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę), rozwijające i kształtujące umiejętności życiowe (samodzielność, umiejętności samoobsługowe: sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę).
 • współpraca z rodzinami, celebrowanie uroczystości np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc.

W trakcie roku szkolnego podopieczni korzystają z zajęć świetlicy w godzinach 13-19 tj od skończenia zajęć szkolnych do wieczora. W okresie ferii zimowych i wakacji letnich placówka bierze udział w akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”.
Skierowane działania dla rodzin są  nieodpłatne.
Placówka ponadto organizuje wycieczki krajoznawcze, wyjazdy integracyjne. Podopieczni placówki wyjeżdżają na zimowisko i kolonie letnie organizowane przez Caritas AW a także korzystają z programu stypendialnego Skrzydła.
W ramach pomocy dziecku i rodzinie współpracujemy z lokalnymi instytucjami świadczącymi pomoc tj: pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni i asystenci rodziny  OPS, Warszawskie Centrum Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny – kuratorzy, Policja, Zespoły Interdyscyplinarne.
Działalność Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego jest finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy Urzędu Dzielnicy Wola a w ramach powierzenia realizacji zadania pod nazwą „Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Wola  m.st.  Warszawy”.

Aktualności ze świetlicy socjoterapeutycznej – ul. Okopowa

Skip to content