Skrzydła

resize.php
„Skrzydła” to program długoterminowej pomocy dla dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów – które z powodu złej sytuacji materialnej potrzebują materialnego wsparcia. Firma lub osoba prywatna może objąć takie dzieci opieką finansową składając deklarację (do pobrania poniżej) na okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Program  zapewnia dyskrecję dzieciom korzystającym z pomocy i pozytywnie wpływa na wizerunek firmy-darczyńcy.
Caritas AW w roku szkolnym 2020/2021 stypendialnym Programem Skrzydła objęła 45 dzieci. Opłaciła stypendystom zajęcia dodatkowe z języków obcych i matematyki, zajęcia rozwijające zainteresowania np. taneczne, sportowe, pływackie. Ponadto opłaciła dla kilkorga dzieci obiady w szkole, zakupiła odzież a także opłaciła wypoczynek letni. Stypendium Skrzydła dla 15 dzieci ufundowała Caritas Polska. Pomoc pozostałym dzieciom możliwa była dzięki wpłatom indywidualnych darczyńców.  Dziękujemy wszystkim sponsorom programu Skrzydła.
Uwzględniając indywidualną sytuację rodziny i  potrzeby dziecka włączonego do  Programu Skrzydła, Caritas AW obejmuje stypendystę pakietem „Skarbonka Skrzydeł”. W ramach pomocy, komisja po rozpatrzeniu wniosków przyznaje dziecku indywidualne kwoty na pokrycie następujących wydatków:

  •          zakup podręczników i przyborów szkolnych (np. zeszyty, plecak itp.)
  •          zakup odzieży i obuwia
  •          opłatę za posiłki
  •          zakup biletu miesięcznego (jeśli dziecko dojeżdża do szkoły)
  •          opłaty za wyjazdy na kolonie, zielone, szkoły, wycieczki i zimowiska
  •          opłatę za zajęcia dodatkowe np.: kurs języka, zajęcia muzyczna, plastyczne, korepetycje itp.
  •          sprzęt rehabilitacyjny, okulary itp.
  •          inne potrzeby dziecka (tzn. wydatki uzgodnione z koordynatorem programu Skrzydła np. biurko do odrabiania lekcji, łóżko itp.)

Osoba/firma uczestnicząca w Programie otrzyma potwierdzenie o przekazanej darowiźnie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Caritas Archidiecezji Warszawskiej (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62) u Koordynatora Programu „Skrzydła”  p. Elżbiety Jackiewicz (tel.: 606 695 092; e-mail: ejackiewicz@caritas.pl).
Druk deklaracji do pobrania poniżej.
Dane do przelewu: Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa; nr konta PKO S.A. 11 1240 1066 1111 0000 0006 0961, z dopiskiem „Skarbonka Skrzydeł”.

Pliki do pobrania:

Skip to content