Wyprawka

Co rok w miesiącach wakacyjnych Caritas AW prowadzi akcję pomocy w zakupie podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia. W 2014 roku komplety książek otrzymało ponad 560 dzieci. Wyprawki dla swoich podopiecznych przygotowują także Parafialne Zespoły Caritas oraz świetlice.
Wyprawka 2014

Skip to content