Magazyn żywności Caritas AW

Caritas AW realizuje projekt pod nazwą: „Magazyn żywności Caritas Archidiecezji Warszawskiej – remont i modernizacja hali oraz zakup środków transportu” sfinansowany ze środków pochodzących z KPO w ramach WSPARCIA ORGANIZACJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ REDYSTRYBUCJĄ ŻYWNOŚCI NA CELE SPOŁECZNE.

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie społeczne Caritas AW planuje kontynuację i zwiększenie ilości pozyskiwanej, przetwarzanej i redystrybuowanej żywności. Podstawową przeszkodą w realizacji tych założeń są ograniczenia logistyczne wynikające z braku właściwych środków transportu oraz odpowiednio przygotowanej powierzchni magazynowej. Brak możliwości magazynowania towarów wymagających przechowywania w niskich temperaturach, powoduje konieczność rezygnacji z większych ilości produktów mrożonych.

Okres pandemii, wojna w Ukrainie, czy udział w akcjach pomocowych prowadzonych w przypadkach klęsk żywiołowych, wskazuje jednoznacznie na konieczność dostarczenia żywności do osób potrzebujących nie tylko poprzez stacjonarne miejsca redystrybucji, ale również dotarcia do miejsc oddalonych od istniejącej sieci. Zapobieganie powstawaniu odpadów i niszczeniu wyprodukowanej żywności wymaga też właściwego ich transportu. Zakupione w ramach projektu samochody, poza transportem towarów z i do magazynu, pełniły będą również funkcję mobilnych punktów dystrybucji żywności. Zakupiona dodatkowo przyczepa gastronomiczna również poszerzy możliwości przygotowywania i wydawania nieodpłatnych posiłków w miejscach odległych od stałej sieci dystrybucji.

Caritas AW planuje rozszerzenie liczby sklepów, z których będzie mógł pozyskać produkty żywnościowe oraz zwiększenie ilości pozyskiwanych tą drogą żywności. Wycofana ze sprzedaży żywność, aby została w pełni wykorzystana, wymaga jednak właściwego magazynowania i właściwej obróbki która pozwala na przygotowanie pełnowartościowych posiłków. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i w latach poprzednich udało się nam prowadzić redystrybucję bez jakichkolwiek strat pozyskanych produktów. W swoich ośrodkach posiadamy wykwalifikowany personel i zaplecza kuchenne, w których przygotowywane są posiłki z pozyskanych produktów.

Objęte projektem stworzenie magazynów, mroźni i chłodni oraz zakup specjalistycznych środków transportu przystosowanych do transportu żywności pozwoli na realizację planowanych celów czyli zwiększenia ilości pozyskiwanej żywności i zapobieganiu powstawania odpadów.

Skip to content