Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO informujemy, iż przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej waszych danych osobowych.

Klauzula dla osób objętych opieką zdrowotną – pacjentów

Klauzula dla osób sprawujących opiekę prawną nad pacjentami

Klauzula dla osób wskazanych przez pacjenta do kontaktu

Klauzula dla osób objętych pomocą w schroniskach dla bezdomnych

Klauzula dla dzieci i ich rodzin korzystających z pomocy zorganizowanej

Klauzula dla osób, którym udzielono pomocy indywidualnej w formie darowizny

Klauzula dla osób upoważnionych przez osoby, którym udzielono pomocy indywidualnej w formie darowizny

Klauzula dla osób, które przekazały darowiznę na rzecz Caritas AW

Klauzula dla wolontariuszy

Klauzula dla kontrahentów, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Klauzula dla osób, z którymi zawarto umowę wypożyczenia

Klauzula informacyjna CAW dla studentów na praktyce zawodowej

Klauzula informacyjna CAW dla osób podlegających rekrutacji