Działalność lecznicza

O działalności leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Placówki Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzące działalność medyczną funkcjonują w ramach  struktury o nazwie Centrum Działalności Leczniczej Caritas AW (CDL Caritas AW).

Dyrektorem Centrum Działalności Leczniczej Caritas AW  jest  Barbara Czarnocka.

W placówkach medycznych Caritas AW świadczone są usługi lecznicze w następujących zakresach:

Placówki lecznicze prowadzone przez warszawską Caritas zostały poddane daleko idącym procesom restrukturyzacyjnym (autor i implementator – Barbara Czarnocka). Procesy te przebiegały dwuetapowo i dwugałęziowo. W pierwszym etapie z istniejących placówek medycznych utworzono 5  zakładów leczniczych, w drugim skonsolidowano całą działalność leczniczą, prowadzoną przez Caritas AW w ramach jednego  zakładu leczniczego pn. Centrum Działalności Leczniczej – w którego skład poszczególne ośrodki weszły jako jednostki organizacyjne. Obok przekształceń organizacyjno-prawnych wprowadzono istotne zmiany w systemie zarządzania procesem pracy, dzięki czemu uzyskano wymierną poprawę jakości świadczonych usług. W placówce stacjonarnej – Ośrodku Działalności Leczniczej w Warszawie – realizującej świadczenia całodobowo – zmiany były wprowadzane pod hasłem Pacjent w centrum uwagi.

Założenia:

– Orientacja na pacjenta, jego bezpieczeństwo, godność, zapewnienie prywatności i intymności w procesach leczenia i pielęgnacji,  identyfikacja ryzyka i zarządzanie nim.

– Podejście systemowe do zarządzania, zwiększenie efektywności poprzez zdefiniowanie procesów leczenia, pielęgnacji, opieki i działań im towarzyszących.

– Ciągłe doskonalenie organizacji pracy poprzez działania podejmowane przez najwyższe kierownictwo zgodnie z założeniami normy ISO 9001: 2015.

– W ramach rozpoznania ryzyka personalnego i wynikających z niego zagrożeń w 2014 r. został wprowadzony 3 – zmianowy system pracy (odejście od obciążającego personel  12- godzinnego systemu pracy). Rozpoczęto cykl medycznych szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych oraz szkoleń psychologicznych dla personelu z udziałem zewnętrznych podmiotów. Z uwagi na bieżącą sytuację na rynku usług medycznych i braki kadrowe w tym zakresie powrócono do systemy 2 – zmianowego.

–  Wyłoniono liderów w poszczególnych grupach zawodowych – pielęgniarki, fizjoterapeuci opiekunowie medyczni .

W ramach doskonalenia jakości opieki wprowadzono zarządzanie procesowe, ustandaryzowano procedury, wprowadzono imienne znakowanie odzieży pacjentów, zamontowano parawany międzyłóżkowe,  doposażono placówkę w profesjonalny sprzęt do kąpieli pacjentów oraz sprzęt audiowizualny wspomagający opiekę psychologiczną i terapię zajęciową.

PRAWA PACJENTA