Działalność lecznicza

O działalności leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Placówki Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzące działalność medyczną funkcjonują w ramach  struktury o nazwie Centrum Działalności Leczniczej Caritas AW (CDL Caritas AW).

Dyrektorem Zarządzającym Centrum Działalności Leczniczej Caritas AW  jest Barbara Czarnocka.

Dyrektorem medycznym CDL jest Iwona Flisiak, specjalista medycyny rodzinnej i paliatywnej.

W skład CDL wchodzą następujące zakłady lecznicze:

W placówkach leczniczych Caritas AW świadczone są usługi lecznicze w następujących zakresach:

DOKUMENTY DO POBRANIA

Placówki lecznicze prowadzone przez warszawską Caritas zostały w ubiegłych latach poddane daleko idącym procesom restrukturyzacyjnym, implementowanym przez dyrektorów- Barbarę Czarnocką i Iwonę Flisiak. Skonsolidowano całą działalność leczniczą, prowadzoną przez Caritas AW w ramach Centrum Działalności Leczniczej obejmującego świadczenia stacjonarne i w trybie domowym oraz zawarto partnerstwa między obu rodzajami świadczeń. Obok przekształceń organizacyjno-prawnych wprowadzono istotne zmiany w systemie zarządzania procesem pracy, dzięki czemu uzyskano wymierną poprawę jakości świadczonych usług. W placówce stacjonarnej – Ośrodku Działalności Leczniczej w Warszawie – realizującej świadczenia całodobowo – zmiany były wprowadzane wg. następujących założeń:

  • Orientacja na pacjenta, jego bezpieczeństwo, godność, zapewnienie prywatności i intymności w procesach leczenia i pielęgnacji.
  • Zwiększenie efektywności pracy poprzez wprowadzenie procedur w zakresie leczenia, rehabilitacji, pielęgnacji i opieki, szczegółowe zdefiniowanie zakresów obowiązków  oraz harmonogramów godzinowo – zadaniowych dla wszystkich grup zawodowych.
  • Ciągłe doskonalenie organizacji pracy poprzez wyznaczanie i realizację szczegółowych celów jakościowych w każdym kolejnym roku zgodnie z założeniami normy ISO 9001: 2015.
  • W celu lepszego współdziałania w interdyscyplinarnych zespołach pracujących przy pacjencie. Wyłoniono i przypisano szczegółowe zadania lidera w poszczególnych grupach zawodowych – wśród pielęgniarek, fizjoterapeutów i opiekunów medycznych.
  • W ramach doskonalenia jakości opieki ustandaryzowano procedury w całym zakładzie (ZOL, HS),  doposażono placówkę w profesjonalny sprzęt do kąpieli pacjentów sprzęt rehabilitacyjny oraz audiowizualny wspomagający opiekę psychologiczną i terapię zajęciową.
  • Przeprowadzono cykl medycznych szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych oraz szkoleń psychologicznych dla personelu.
  • Do połowy roku 2020 obowiązywał w Zakładzie 3 – zmianowy system pracy co oznaczało odejście od obciążającego personel i mniej efektywnego  12- godzinnego systemu pracy. Z uwagi na bieżącą sytuację na rynku usług medycznych i braki kadrowe w tym zakresie od połowy 2020 r. Zakład został zmuszony do powrotu do systemu 2 – zmianowego.
  • Dzięki wsparciu BPZ m.st. Warszawy placówka sukcesywnie doposażania jest w nowoczesny sprzęt medyczny.

Skip to content