Ośrodek Działalności Leczniczej w Warszawie

Ośrodek realizuje stacjonarne, całodobowe świadczenia medyczne w zakresie opieki długoterminowej (ZOL) i paliatywnej (Hospicjum stacjonarne).

Regulamin odwiedzin pacjentów ODL w Warszawie

  1. Chorych można odwiedzać w godz. 13.00-18.00 7 dni w tygodniu.
  2. Nakrycie wierzchnie obligatoryjnie pozostawiamy w szatani. Zabrania się wchodzenia na oddział w nakryciach wierzchnich bądź ich wnoszenia na oddział. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
  3. Odwiedzający korzystają wyłącznie z toalety dla odwiedzjących znajdującej się w korytarzu głównym na parterze budynku. Zabrania się korzystania z toalet dla pacjentów znajdujących się na oddziale ZOL i HS.
  4. Rzeczy dedykowane pacjentom a przeznaczone do przechowywania w lodówce należy podpisać i oddać personelowi oddziału.
  5. Uprasza się o przestrzeganie wyznaczonego czasu na odwiedziny i opuszczenie Ośrodka o godz. 18.00.

Dziękujemy za uwzględnienie powyższych zasad ustanowionych w trosce o zdrowie pacjentów Ośrodka.

Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego z lekarzami prowadzącymi dany Oddział ODL wg. następującego harmonogramu:

Pokój Socjalny: tel. kom. 666 841 526, stacjonarne: 22 826 02 29 lub 221027237, 221027243, zolwarszawa@caritasaw.pl

Hospicjum Stacjonarne – lekarze – 221027290 – poniedziałek-piątek w godzinach 13:00 – 14:00

Hospicjum Stacjonarne – pielęgniarki 221027291 – codziennie 12:00 – 13:00 

Hospicjum Stacjonarne – psycholog  – 604641484   

Oddział I ZOL  – lekarze 221027258  – poniedziałek – czwartek w godzinach  12:00 – 14:00            

Oddział II ZOL – lekarze – 221027239 – poniedziałek – piątek w godzinach 11:00 – 12:00

Oddział III ZOL – lekarze – 221027295 – poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 12:00 – 13:00

Oddział IV ZOL – lekarze – 221027255 – poniedziałek – piątek w godzinach 14:00 – 15:00

W ramach Ośrodka Działalności Leczniczej Caritas AW w Warszawie działają:

Zobacz także:

PRAWA PACJENTA

Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa
Tel. 22 826 56 04

Świadczenia realizowane w Ośrodku Działalności Leczniczej w Warszawie współfinansuje Biuro Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawa w ramach umowy UMIA/PZ-B/VI/1/2/NGOH/78/23-25 pod tytułem:

Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi będącymi pacjentami Ośrodka Działalności Leczniczej Caritas AW w Warszawie  oraz wsparcie ich rodzin.

W okresie maj-grudzień 2020 (umowa z dnia 12.11.2020 r.) ODL Caritas AW w Warszawie realizował projekt pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” i otrzymał grant nr. COVID.19.07.104 i w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 576.810,75 zł  przeznaczony na dopłaty do wynagrodzeń personelu, który w czasie epidemii ograniczył zatrudnienie do jednego zakładu leczniczego (ODL w Warszawie).

W okresie wrzesień-grudzień 2020 (umowa z dnia 21.06.2021 r.) ODL Caritas AW w Warszawie realizował drugą edycję projektu pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” i otrzymał grant nr. COVID-19.02.07.130 i COVID-19.02.07.110 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 551.593,46 zł  przeznaczony na dopłaty do wynagrodzeń personelu, który w czasie epidemii ograniczył zatrudnienie do jednego zakładu leczniczego (ODL w Warszawie).

Na podstawie imiennych oświadczeń personelu nt. zaniechania zatrudnienia w innych placówkach w/w środki, z obu edycji, zostały w 100% przeznaczone na dopłaty do wynagrodzeń dla pielęgniarek, rehabilitantów i opiekunów medycznych.

Skip to content