Wolontariat

W naszych Zakładach wolontariusze, obok wykwalifikowanego personelu medycznego, biorą czynny udział w opiece nad obłożnie i nieuleczalnie chorymi pacjentami. Grupa wolontariuszy gotowych poświęcić swój wolny czas i zaangażowanie, pomaga pacjentom i ich rodzinom podczas pobytu w Hospicjum Stacjonarnym i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Okazują ciepło i serdeczność osobom u kresu życia, pomagają rodzinom w towarzyszeniu pacjentowi. Ich pomoc jest nieoceniona.
Wolontariusz towarzyszy chorym, jest przy nich obecny, trzyma za rękę, wysłuchuje, karmi, pielęgnuje. Pomaga również w pracach porządkowych na terenie ZNZOZ, uczestniczy w pracach biurowych, w kuchni, w pralni. W ten sposób również działa na rzecz chorych.
Rola wolontariuszy w opiece paliatywnej została opisana również w rekomendacji Rady Europy: „Wolontariusze odgrywają ważną, często niedocenianą rolę w opiece paliatywnej. Mogą zaoferować chorym gotowość do wysłuchania. Ponieważ nie są zobligowani do profesjonalnego sprawowania opieki nad chorym, mogą całkowicie poświęcić się choremu, który często potrzebuje czasu, aby opowiedzieć o swoim cierpieniu. Obecność neutralnej osoby, pozwala choremu poczuć się czyimś partnerem i być postrzeganym jako osoba żyjąca, która ciągle stanowi część społeczeństwa”.
Chorzy często wolą porozmawiać o swoich problemach i lękach z wolontariuszami niż z personelem medycznym, czy nawet swoją rodziną. Ich problemy bowiem nie muszą należeć do sfery medycznej. Z rodzinami chorzy nie rozmawiają, aby nie przysparzać najbliższym dodatkowych zmartwień. Dlatego wolontariusz jako osoba neutralna, która poświęca swój czas choremu nie dlatego że musi, lecz dlatego że chce, jest często osobą, z którą chce on rozmawiać o swoich problemach.

We wszystkich sprawach związanych z wolontariatem prosimy o kontakt z Koordynatorem Wolontariatu – Krystyną Polak:
– telefonicznie pod numerem 602 111 749
– mailowo na adres: wolontariat.aw@caritasaw.pl

Skip to content