Erasmus +

Dignity and Wellbeing – Exchange for Changing

Caritas AW jest partnerem projektu „Dignity and Wellbeing” realizowanego w ramach programu Erasmus+.  Projekt, którego realizacja rozpoczęła się w końcu roku 2016, potrwa do połowy roku 2019. Punktem ciężkości jest los osób bezdomnych borykających się problemami psychicznymi.
W projekcie uczestniczy ośmiu partnerów z ośmiu krajów europejskich. Rolę wiodącą pełni lizboński szpital psychiatryczny (Centro Hospitalar Psiquiatrico de Lisboa). Pozostali partnerzy to: SMES-Sante Mentale Exclusion Sociale, Bruksela – federacja organizacji i osób pracujących na rzecz  ludzi bezdomnych z problemami psychicznymi; Etairia Koinonikis Psixiatrikis kai Psixikis Ygeias, Ateny (domy dziennego pobytu, domy opieki, medyczne zespoły mobilne); Projekt UDENFOR (streetworking na ulicach Kopenhagi); Instituto Andrea Devoto, Florencja (działania badawcze i edukacyjne  na polu zdrowia psychicznego i wykluczenia społecznego); Parc Sanitari Sant Joan de Deu, Barcelona (medyczne zespoły mobilne); Midlans Simon Community, Athlone (Irlandia) (mieszkania wspierane dla osób bezdomnych). Caritas Archidiecezji Warszawskiej w schronisku dla bezdomnych działającym przy Ośrodku Charytatywnym TYLKO na co dzień pracuje z osobami wymagającymi pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.
Projektowi przyświecają dwa główne cele. Po pierwsze poprzez organizowanie małych seminariów i wzajemne wizyty studyjne umożliwić uczestnikom wymianę doświadczeń, dyskusję  i partnerską edukację w zakresie najlepszych metod niesienia pomocy osobom bezdomnym obciążonym poważnymi problemami psychicznymi. Po drugie opracować na tej podstawie dwie publikacje: praktyczny program szkoleniowy oraz podręcznik dobrych praktyk do pracy z takimi osobami.
Projekt przewiduje spotkania uczestników w ramach czterech mini-seminariów połączonych z wizytami studyjnymi: w Lizbonie (marzec 2017), Dublinie i Athlone (październik 2017), Atenach (maj 2018) i Barcelonie (październik 2018), a także spotkanie poświęcone rekapitulacji dotychczasowych rezultatów (Florencja – luty 2018). Projekt zakończy się w maju 2019 w Warszawie większym spotkaniem, z przeważającym udziałem polskich gości. Seminarium warszawskie posłuży rozpropagowaniu wypracowanych w toku projektu publikacji oraz budowie sieci praktycznych powiązań pomiędzy lokalnymi organizacjami i służbami w celu lepszej koordynacji wieloaspektowej i świadczonej przez różne podmioty pomocy osobom bezdomnym obciążonym problemami psychicznymi.
erasmus-plus-logo
Caritas Archidiecezji Warszawskiej, within the framework of its relations with the European SMES-Europe Network, is participating in the European project DIGNITY & WELL-BEING: Exchange for changing, in a partnership with seven other European organisations based in seven different countries.
This project aims at creating a strategic partnership for vocational education and training of professionals working with homeless and refugees with a special focus on the most deprived and severely mentally ill. It will try to identify pathways that improve professionals’ abilities to listen and understand their voice and needs, and also to design and propose more adequate answers that increase their physical and psychical wellbeing as well as their dignity and access to their rights.
These objectives will be achieved by:

  • Building an international network of professionals working with homeless people in different types of organizations and countries;
  • Promote workshops based on the presentation and discussion of case studies, as well as visits to services and organisations working with homeless in order to identify and learn new and innovative solutions;
  • Producing a training program and a good practices manual that can be shared with other professionals in each country;
  • Holding a Final conference.

This project is funded by ERASMUS + in the context of key action 2-strategic Partnerships for vocational education and training and will have a duration of 31 months, starting on 14 November 2016.
The partnership is leaded by Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (Portugal) with the cooperation of Santé Mentale Exclusion Sociale SMES-Europa (Belgium), Etairia Koinonikis Psixiatrikis kai Psixikis Ygeias (Greece), Projekt UDENFOR (Denmark), Istituto Andrea Devoto (Italy), Caritas Archidiecezji Warszawskiej (Poland), Parc Sanitari Sant Joan de Deu (Spain) and Midlands Simon Community (Ireland).
 
HISTORIA PROJEKTU
Lizbona, 14-18.3.2017

Dublin, Athlone, 24-28.10.2017

Florencja, 19-21.2.2018

Ateny, 7-11.5.2018

Barcelona, 22-26.10.2018
WARSZAWA 9.05.2019

Skip to content