Bezdomność kończy się tutaj

31 marca zakończył się realizowany przez schroniska Caritas AW projekt „Bezdomność kończy się tutaj”, którego beneficjentami byli dawni i obecni  mieszkańcy tych placówek.  Projekt objął szeroką gamę przedsięwzięć monitorujących, wspierających i aktywizujących, z których skorzystało ponad 400 osób. Jego owocem jest między innymi raport socjologiczny autorstwa p. Justyny Klingemann pt. „Inkluzja społeczna osób bezdomnych” udostępniony  poniżej. Udostępniamy również raport realizatorów projektu pokazujący różnorodność podjętych działań.

https://caritasaw.pl/wp-content/uploads/2016/05/ISOB_RAPORT_KONCOWY.pdf

https://caritasaw.pl/wp-content/uploads/2016/05/RAPORT-REALIZATOROW.docx

Informacja Archiwalna
Od 1 kwietnia 2014 roku Caritas Archidiecezji Warszawskiej realizuje w partnerstwie z Fundacją „Gotowi-Start!” projekt pod nazwą „Bezdomność kończy się tutaj”. Jest to projekt dotowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finasowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).
Projekt, którego beneficjentami są byli i aktualni mieszkańcy schronisk dla osób bezdomnych Caritas AW ma z jednej strony na celu zbadanie ich sytuacji, potrzeb i preferencji, a z drugiej podjęcie działań wychodzących tym potrzebom i preferencjom naprzeciw. Najważnieszym efektem tych działań ma być zwiększenie różnorodnych kompetencji beneficjentów nieodzownych do podjęcia i prowadzenia samodzielnej, odpowiedzialnej egzystencji. Chodzi o to, by poznawszy bliżej swe ograniczenia i obciążenia potrafili lepiej sobie z nimi radzić. Chodzi o to, by poznawszy swoje mocne strony potrafili je konstruktywnie wykorzystać. Chodzi ostatecznie o to, by „bezdomność” razem z tym, z czego ona wynika, przestała być dla nich samych i dla ludzi, z którymi się stykają, atrybutem definiującym, kategoryzującym, zamykającym drogę naprzód w  życiu i drogę w głąb samego siebie ku coraz pełniejszej realizacji własnego, niepowtarzalnego człowieczeństwa.
W ciągu dwóch lat realizacji projektu (do 31.3.2016) przeprowadzone zostaną następujące działania:

  • uczestnicy wezmą udział w warsztatach ukierunkowanych na rozwój osobisty, rozwijanie uzdolnień i sprawności (warsztatty terapeutyczne, fotograficzne i inne, zajęcia sportowe i kulturalne – w zależności od zgłoszonych preferencji);
  • odnowione zostaną kontakty i zaoferowane potrzebne wsparcie dawnym mieszkańcom schronisk w miejscu ich obecnego zamieszkania;
  • powstaną mikro-środowiska wzajemnego wsparcia złożone z uczestników;
  • powstanie „Cafe Żytnia” – przytulne, ciepłe miejsce mające służyć nie tylko uczestnikom projektu i nie tylko przez czas jego trwania jako przestrzeń spotkań, kontaktu z ludźmi, wyjścia z samotności i konstruktywnej aktywności;
  • w profesjonalny sposób zostanie zbadane dostępne środowisko osób bezdomnych pod względem jego problemów i potrzeb, mocnych i słabych, obciążen i kompetencji, co posłuży zarówno szczegółowemu ukierunkowaniu samego projektu, jak i opracowaniu całościowego raportu z rekomendacjami.
baner

Skip to content