1proc-bilaleJak co roku możesz sprawić, że 1% Twojego podatku dochodowego trafi nie do wspólnego worka podatkowego a bezpośrednio do ludzi potrzebujących pomocy.

 

Przekaż swój 1% Caritas Archidiecezji Warszawskiej!

Pracujemy na rzecz najuboższych od ponad 30 lat. Prowadzimy blisko dwadzieścia placówek pomocy otaczając opieką dzieci, ludzi bezdomnych, chorych i umierających. Nasza pomoc dociera do TYSIĘCY ludzi.

CW2020_mono A3_1000pxl

Aby zadysponować na rzecz Caritas Archidiecezji Warszawskiej kwotą jednego procenta swojego podatku dochodowego należy:

  • znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”;
  • wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas AW –  0000225750;
  • wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz przeznaczyć 1% na szczegółowy cel, należy w następnej części zeznania zatytułowanej „Informacje uzupełniające”:

  • pod odpowiednią pozycją wskazać ten cel (może nim być np. działalność Parafialnego Zespołu Caritas w określonej parafii);
  • pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do Caritas AW Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi nam zadysponowanie środkami na cel szczegółowy .

Również będąc emerytem możesz przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Otrzymanie z ZUS rozliczenia PIT nie oznacza, że Twój 1% podatku jest już zagospodarowany.

Na podstawie otrzymanego z ZUS dokumentu PIT-40 lub PIT-40A możesz samodzielnie przekazać 1% podatku.

Jak to zrobić?

  • W formularzu PIT-37 znaleźć część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” i wpisać numer KRS Caritas AW – 0000225750.
  • Wypełniony formularz należy zawieźć lub przesłać pocztą do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca Państwa zamieszkania i rozliczania się.
  • Można też poprosić o pomoc znajomych, rodzinę, przyjaciół, którzy mają doświadczenie w wypełnianiu formularzy PIT.

Aby zadeklarować przekazywanie 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego Emeryci i Renciści mogą skorzystać z druku PIT-OP

PIT-op

Instrukcja wypełnienia formularza PIT-OP dla emerytów i rencistów

Zamieszczamy plik pdf. druku PIT-OP  – Oświadczenia o przekazaniu 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego jaką jest m.in. Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Oświadczenie przeznaczone jest wyłącznie dla emerytów i rencistów. Składamy je w Urzędzie Skarbowym. Wystarczy wpisać swój PESEL, ROK – 2019,  URZĄD SKARBOWY, do którego adresowane jest oświadczenie, swoje NAZWISKO, IMIĘ, DATĘ URODZENIA, NUMER KRS 0000225750 i złożyć podpis.

 Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl

Pobierz-pit-button

rozlicz-pit-online-new-button

 

 

 

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z
IWOP