Racjonalna gospodarka odpadami

Caritas AW realizuje projekt pod nazwą „Magazyn żywności Caritas Archidiecezji Warszawskiej – modernizacja i zakup wyposażenia” finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Racjonalna gospodarka odpadami”. Jednym z celów programu jest rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych.

W ramach Zadania 1 „Sprzęt i wyposażenie do obróbki termicznej i mrożenia żywności”
zrealizowano dostawę urządzeń wyposażenia kuchni i magazynu objętych projektem. Objęły one m.in: warnik/makaroniarkę elektryczną, dwa kotły warzelne, 3 piece konwekcyjno-parowe, 3 witryny chłodnicze, 5 szaf chłodniczych,

W ramach Zadania 2 „Środek transportu” dokonano zakupu specjalistycznego środka transportu do przewożenia i dalszej dystrybucji pozyskanej żywności – samochód dostawczy-chłodnia, zabudowa
typu kontener chłodniczy 8-paletowy z agregatem chłodniczym. Chłodnia przeznaczona do transportu żywności.

Skip to content