Bezdomni

Schroniska dla bezdomnych Caritas AW oferują codziennie możliwość zamieszkania 160 osobom (Ośrodek „Tylko”Schronisko „Przystań”) Prowadzimy łaźnięjadłodajnię oraz Magazyn odzieżowy.

Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje” aktywizuje społecznie, daje zatrudnienie ze szczególnym otwarciem dla osób powracających na rynek pracy.

Caritas AW bierze udział w pionierskich programach międzynarodowych poświęconych wypracowaniu nowych form niesienia pomocy osobom bezdomnym – jednym z nich jest projekt „Erasmus ATL (Accomodating Travelling Life) – Towarzysz Podróży”.

Caritas AW prowadzi także tzw. „mieszkanie treningowe” w przestrzeni miejskiej przeznaczone dla osób wychodzących z bezdomności.

Skip to content