Schronisko „Przystań”

Adres:
ul. Wolska 172
01-258 Warszawa
Kontakt:
tel.: 22 836 85 73
e-mail: przystan@caritasaw.pl
Kierownik:
Joanna Kaup-Markiewicz
Czytaj aktualności Schroniska „Przystań”
We współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy Caritas AW prowadzi w ramach Schroniska „Przystań”:
 

  1. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
  2. Schronisko specjalistyczne

1. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
Schronisko oferuje 44 miejsc noclegowych dla mężczyzn oraz całodzienne wyżywienie. Mieszkańcy otrzymują ponadto:

  • wsparcie socjalne (pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów i uzyskaniu świadczeń socjalnych, opracowanie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, motywowanie do pracy i in.);
  • wsparcie psychologiczne (diagnoza osobowości, indywidualne rozmowy wspierające, psychoedukacja, doradztwo zawodowe, warsztaty umiejętności psychospołecznych);
  • wsparcie terapeutyczne w zakresie terapii uzależnień (terapia indywidualna i grupowa);
  • wsparcie materialne (odzież obuwie, żywność z darów, środki higieny, pomoc rzeczowa w usamodzielnieniu);
  • czasowe zameldowanie;
  • pomoc w znalezieniu pracy.

2. Schronisko specjalistyczne
Schronisko oferuje 56 miejsc dla bezdomnych mężczyzn po leczeniu szpitalnym wymagających okresowej rekonwalescencji. Do schroniska przyjmowane są osoby skierowane przez lekarza. Mieszkańcom zapewnia się opiekę pielęgnacyjną oraz – na zasadzie interwencji i konsultacji – lekarską ze strony poradni „Lekarzy Nadziei” znajdującej się w sąsiedztwie schroniska. Mieszkancy otrzymują pełne wyżywienie, wsparcie socjalne (zwłaszcza pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów i uzyskaniu świadczeń socjalnych) oraz możliwość przejścia do zwykłego schroniska po zakończeniu okresu rekonwalescencji. Zapewnia im się kontakt ze szpitalem i lekarzami różnych specjalności, jednocześnie motywując do podejmowania działań mających na celu zmianę postawy życiowej.

Skip to content