Schronisko „Przystań”

Adres:
ul. Wolska 172
01-258 Warszawa
Kontakt:
tel.: 22 836 85 73
e-mail: przystan@caritasaw.pl
Kierownik:
Sylwia Zaremba
Czytaj aktualności Schroniska „Przystań”
We współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy Caritas AW prowadzi w ramach Schroniska „Przystań”:

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
Schronisko oferuje 80 miejsc noclegowych dla mężczyzn oraz całodzienne wyżywienie. Mieszkańcy otrzymują ponadto:

  • wsparcie socjalne (pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów i uzyskaniu świadczeń socjalnych, opracowanie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, motywowanie do pracy i in.);
  • wsparcie psychologiczne (diagnoza osobowości, indywidualne rozmowy wspierające, psychoedukacja, doradztwo zawodowe, warsztaty umiejętności psychospołecznych);
  • wsparcie terapeutyczne w zakresie terapii uzależnień (terapia indywidualna i grupowa);
  • wsparcie materialne (odzież obuwie, żywność z darów, środki higieny, pomoc rzeczowa w usamodzielnieniu);
  • czasowe zameldowanie;
  • pomoc w znalezieniu pracy.
Skip to content