Zarząd

Ks. Zbigniew Zembrzuski

Dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Z wykształcenia teolog – studia magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie 1984-1990
Studia licencjackie w Ateneum św. Krzyża w Rzymie 1994-1996
Studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1996-1999
Wcześniej:
1990-1994 – wikariusz parafii Matki Boskiej Anielskiej w Skolimowie;
1999-2007 – prefekt i wykładowca teologii ekumenicznej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.
Od 29 czerwca 2007 r. z nominacji księdza Arcybiskupa Kazimierza Nycza – Dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Barbara Czarnocka

Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej (od VI 2004r.), Dyrektor Centrum Działalności Leczniczej Caritas AW (od I 2013r.), audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg PN- EN ISO 9001:2009, audytor wewnętrzny zarządzania jakością w sektorze ochrony zdrowia wg. normy PN-EN 15 224. Z wykształcenia prawnik (Uniwersytet Warszawski), studia podyplomowe: Zarządzanie w ochronie zdrowia (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Zarządzanie i marketing (Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Instytut Zaawansowanego Zarządzania).
Główne kursy i szkolenia:

  • Bieżące szkolenia z zakresu prawa medycznego;
  • Zarządzanie personelem, Caritas Europa, Praga;
  • Public Relations, Leszek Buller, Warszawa;
  • Współpraca z mediami, Secour Catolique, Paryż;
  • General English Programme – Uniwersytet w Birmingham.

Autorka i implementator procesów restrukturyzacyjnych (organizacyjno-prawnych i zarządczych) w placówkach ochrony zdrowia prowadzonych przez warszawską Caritas:

  • w latach 2008-2010 w placówce terenowej w Raszynie/Błoniu (hospicjum domowe) zakończonym certyfikacją ISO 9001:2008;
  • w latach 2012-2013 w placówkach w Raszynie, Piasecznie, Błoniu i Grójcu (pielęgniarska opieka długoterminowa domowa);
  • od roku 2013 (i obecnie) w stacjonarnej placówce leczniczej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (ZOL i hospicjum stacjonarne).

Ks. Sławomir Opaliński

Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Z wykształcenia teolog – studia magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie 2001-2007
Studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Usługi Społeczne – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, 2014 – 2015;
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg PN- EN ISO 9001:2009
Kwalifikacje Administratora Bezpieczeństwa Informacji w placówce medycznej
Wcześniej:
2007 – 2011 – wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach;
2011 – 2014 – wikariusz parafii Św. Huberta w Zalesiu Górnym.
Od 1 września 2014 r. z nominacji księdza Arcybiskupa Kazimierza Nycza – Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Skip to content