Ośrodek „Tylko”

image012

Adres:
ul. Żytnia 1A
01-014 Wraszawa
Kontakt:
tel.: 22 838 70 25
e-mail: zytnia@caritasaw.pl
Kierownik:
Andrzej Czarnocki
Czytaj aktualności Ośrodka „Tylko”
We współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy Caritas AW prowadzi w ramach Ośrodka „Tylko”:

  1. Schronisko dla bezdomnych
  2. Mieszkania treningowe
  3. Jadłodajnię
  4. Łaźnię

1. Schronisko dla bezdomnych
Schronisko oferuje 142 miejsc noclegowych (w tym 86 dla mężczyzn i 56 dla kobiet) oraz całodzienne wyżywienie. Mieszkańcy otrzymują ponadto:

  • wsparcie socjalne (pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów i uzyskaniu świadczeń socjalnych, opracowanie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, motywowanie do pracy i in.);
  • wsparcie psychologiczne (diagnoza osobowości, indywidualne rozmowy wspierające, psychoedukacja, doradztwo zawodowe, warsztaty umiejętności psychospołecznych);
  • wsparcie terapeutyczne w zakresie terapii uzależnień (terapia indywidualna i grupowa);
  • wsparcie materialne (odzież obuwie, żywność z darów, środki higieny, pomoc rzeczowa w usamodzielnieniu);
  • czasowe zameldowanie;
  • pomoc w znalezieniu pracy.

2. Mieszkania treningowe
Mieszkania treningowe są przejściową formą zamieszkania pomiędzy pobytem w schronisku a usamodzielnieniem się. Użytkownicy mieszkań treningowych, wyselekcjonowani spośród mieszkańców schroniska jako najbardziej zaawansowani w procesie powrotu do społeczeństwa, otrzymują wsparcie socjalne i psychologiczne przygotowujące ich do rozpoczęcia życia na własny rachunek. W mieszkaniach treningowych jest miejsce dla 20 osób.
3. Jadłodajnia
W Ośrodku „Tylko” przy ul. Żytniej 1A w Warszawie funkcjonuje ogólnie dostępna jadłodajnia dla osób potrzebujących. Jadłodajnia wydaje około 300 ciepłych posiłków i czynna jest codziennie od poniedziałku do soboty w godz. 14.00-16.00. Na niedzielny posiłek świąteczny w jadłodajni zaproszeni są uczestnicy Mszy św. odprawianej w kaplicy Ośrodka o godzinie 15.00.
4. Łaźnia
W Ośrodku „Tylko” przy ul. Żytniej 1A w Warszawie czynna jest ogólnodostępna  łaźnia, która dziennie obsługuje około 40 osób. Łaźnia zaopatrzona jest w środki higieny i podstawową apteczkę. Korzystający mogą również otrzymać odzież.
Godziny pracy łaźni:  8.00-12.00 oraz 13.30-17.30 (oprócz niedziel)

Skip to content