DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY CDL:  Barbara Czarnocka

DYREKTOR DS. MEDYCZNYCH CDL: Iwona Flisiak

Pracą w oddziałach kieruje lekarz odpowiedzialny za oddział we współpracy z pielęgniarką oddziałową

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:

ODDZIAŁ I  – lek. med. Grażyna Ryśnik-Kułak-– specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

ODDZIAŁ II – lek. med.  Grzegorz Latek – specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog

ODDZIAŁ III – lek. med.  Izabella  Sokołowska – specjalista neurolog

ODDZIAŁ III – lek. med.  Krystyna Demko – specjalizacja w toku: chirurgia

ODDZIAŁ IV – dr n.med. Iwan Komarow –  specjalista chirurg

ODDZIAŁ IV – lek. med. Tomasz Dmowski – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii

Hospicjum Stacjonarne:

  • lek. med. Iwona Flisiak   – dyrektor ds. med.,  specjalista medycyny paliatywnej, specjalista medycyny rodzinnej, specjalistyczny kurs dla lekarzy przewodniczących Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych
  • lek. med. Jolanta Chojnowska – specjalista medycyny paliatywnej, anestezjolog
  • lek. med.. Anna Kiliszczyk – specjalista medycyny paliatywnej, specjalista chorób wewnętrznych
  • lek. med. Tomasz Dmowski – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii

Konsultanci:

  • dr n. med. Krzysztof Kubiak – specjalista psychiatra
  • lek. med. Andrzej Opuchlik – specjalista neurolog

PIELĘGNIARKI PRZEŁOŻONE I ODDZIAŁOWE

Bożena Sumorek – Naczelna Pielęgniarka ODL

Agnieszka Filipek – Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału I ZOL

Małgorzata Komorowska – Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału II ZOL

Bożena Sumorek – Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału III ZOL

Dominika Kieliś – Pielęgniarka  oddziałowa oddziału IV ZOL, pielęgniarka ds. epidemiologi

Joanna Modzelewska – Pielęgniarka Oddziałowa Hospicjum Stacjonarnego

POZOSTAŁY PERSONEL KIEROWNICZY

Izabela Szymczak – Kierownik Działu Fizjoterapii

Tadeusz Antolak – Koordynator Działu Technicznego