DYREKTOR: Barbara Czarnocka

KIEROWNIK MEDYCZNY: Janusz Jakubowski

Pracą w oddziałach kieruje lekarz odpowiedzialny za oddział we współpracy z pielęgniarką oddziałową.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:

ODDZIAŁ I      - lek.med. Janusz Jakubowski - specjalista chirurg /specjalizacja z med. rodzinnej w toku/

ODDZIAŁ II    – lek.med.  Grzegorz Latek – specjalista chorób wewnętrznych,  specjalista nefrolog

ODDZIAŁ III  – lek.med.  Izabela  Sokołowska - specjalista neurolog

lek. med.  Anna Krężel – specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych w toku

ODDZIAŁ IV  – lek.med. – Zuzanna Komosińska – specjalista chirurg

Hospicjum Stacjonarne:

  • lek. med. Karolina Jakubczyk   –  specjalista medycyny rodzinnej
  • lek. med. Beata Chodkiewicz    –  specjalista med. sądowej, spec. patomorfolog
  • lek. med. Janusz Jakubowski     – specjalista chirurg
  • dr n.med. Iwan Komarow           -specjalista chirurg

Konsultanci:

  • lek. med. Andrzej Opuchlik - specjalista neurolog
  • dr n. med. Krzysztof Kubiak – specjalista psychiatra

PIELĘGNIARKI PRZEŁOŻONE I ODDZIAŁOWE

Bożena Rymer – Pielęgniarka koordynująca i ds. epidemiologii

Agnieszka Filipek – Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału I

Grażyna Iżycka - Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału II

Bożena Sumorek – Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału III

Renata Rączka – Pielęgniarka Oddziałowa  Oddział IV

Joanna Modzelewska – Pielęgniarka Oddziałowa Hospicjum Stacjonarnego

POZOSTAŁY PERSONEL KIEROWNICZY

Anna Błotnicka – koordynator psychologów

Łukasz Puszkiewicz - kierownik Działu Rehabilitacji

Wolontariat:

Ewa Szuster  – Koordynator wolontariatu