Personel

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY CDL:  Barbara Czarnocka
DYREKTOR DS. MEDYCZNYCH CDL: Iwona Flisiak
Pracą w oddziałach kieruje lekarz odpowiedzialny za oddział we współpracy z pielęgniarką oddziałową
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:
ODDZIAŁ I  – lek. med. Grażyna Ryśnik-Kułak specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
ODDZIAŁ II – lek. med.  Grzegorz Latek – specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog
ODDZIAŁ III – lek. med.  Krystyna Demko – specjalizacja w toku: chirurgia

ODDZIAŁ III – lek. med. Alina Artemenko
ODDZIAŁ IV – lek. med. Jacek Kroc – specjalista chorób wewnętrznych

Hospicjum Stacjonarne:

  • lek. med. Iwona Flisiak   – dyrektor ds. med.,  specjalista medycyny paliatywnej, specjalista medycyny rodzinnej, specjalistyczny kurs dla lekarzy przewodniczących Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych
  • lek. med. Jolanta Chojnowska – specjalista medycyny paliatywnej, anestezjolog
  • lek. med. Anna Kiliszczyk – specjalista medycyny paliatywnej, specjalista chorób wewnętrznych

Lekarz dyżurny: dr n.med. Iwan Komarow –  specjalista chirurg

Konsultanci:

  • dr n. med. Krzysztof Kubiak – specjalista psychiatra
  • lek. med. Andrzej Opuchlik – specjalista neurolog

PIELĘGNIARKI PRZEŁOŻONE I ODDZIAŁOWE
Bożena Sumorek – Naczelna Pielęgniarka ODL

Agnieszka Filipek – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału I ZOL
Janina Szpiech – p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II ZOL
Bożena Sumorek – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału III ZOL
Anna Głuszek Pielęgniarka  Oddziałowa Oddziału IV ZOL
Małgorzata Komorowska  -Pielęgniarka Oddziałowa Hospicjum Stacjonarnego

POZOSTAŁY PERSONEL KIEROWNICZY
Jakub Kwiatkowski– Kierownik Działu Fizjoterapii
Tadeusz Antolak – Koordynator Działu Technicznego
Koordynator Wolontariatu – Krystyna Polak

Bożena Rymer – pielęgniarka ds. epidemiologii

Skip to content