DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY CDL:  Barbara Czarnocka

DYREKTOR DS. MEDYCZNYCH CDL: Iwona Flisiak

Pracą w oddziałach kieruje lekarz odpowiedzialny za oddział we współpracy z pielęgniarką oddziałową

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:

ODDZIAŁ I      - lek. med. Tomasz Gawałkiewicz – specjalista chirurg

ODDZIAŁ II   – lek. med.  Grzegorz Latek – specjalista chorób wewnętrznych,  specjalista nefrolog

ODDZIAŁ III  – lek. med.  Izabela  Sokołowska - specjalista neurolog

ODDZIAŁ III  – lek. med.  Krystyna Demko – specjalizacja chirurg

ODDZIAŁ IV  – lek. med. Iwona Flisiak   –  specjalista medycyny paliatywnej, specjalista medycyny rodzinnej

Hospicjum Stacjonarne:

  • Lekarz koordynujący i ds. zakażeń ODL – lek. med. Karolina Jakubczyk – specjalista medycyny rodzinnej, specjalizacja medycyny paliatywnej w toku
  • dr n.med. Iwan Komarow    – specjalista chirurg
  • Lek. med. Anna Paczka

Konsultanci:

  • dr n. med. Krzysztof Kubiak – specjalista psychiatra
  • lek. med. Andrzej Opuchlik - specjalista neurolog

PIELĘGNIARKI PRZEŁOŻONE I ODDZIAŁOWE

Bożena Sumorek – Naczelna Pielęgniarka ODL

Bożena Rymer – Pielęgniarka koordynująca i ds. epidemiologii

Agnieszka Filipek – Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału I ZOL

Małgorzata Komorowska - Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału II ZOL

Bożena Sumorek – Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału III ZOL

Zdzisława Zając – Pielęgniarka Oddziałowa  Oddział IV ZOL

Natalia Nowak – Pielęgniarka Oddziałowa Hospicjum Stacjonarne

POZOSTAŁY PERSONEL KIEROWNICZY

Monika Pelczarska - kierownik Działu Fizjoterapii

Tadeusz Antolak – koordynator Działu technicznego

Wolontariat:

Ewa Szuster  – Koordynator wolontariatu