DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY: Barbara Czarnocka

KIEROWNIK MEDYCZNY: Tomasz Gawałkiewicz

Z-CA KIEROWNIKA MEDYCZNEGO: Iwona Flisiak

Pracą w oddziałach kieruje lekarz odpowiedzialny za oddział we współpracy z pielęgniarką oddziałową.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:

ODDZIAŁ I      - lek. med. Tomasz Gawałkiewicz – specjalista chirurg

ODDZIAŁ II    – lek. med.  Grzegorz Latek – specjalista chorób wewnętrznych,  specjalista nefrolog

ODDZIAŁ III  – lek. med.  Izabela  Sokołowska - specjalista neurolog

lek. med.  Krystyna Demko – specjalizacja chirurg

ODDZIAŁ IV  – dr n.med. Iwan Komarow    – specjalista chirurg, chirurg klatki piersiowej

Hospicjum Stacjonarne:

  • Kierownik- lek. med. Iwona Flisiak   –  specjalista medycyny paliatywnej, specjalista medycyny rodzinnej
  • lek. med. Karolina Jakubczyk   –  specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny paliatywnej w toku
  • lek. med. Janusz Jakubowski     – specjalista chirurg

Konsultanci:

  • lek. med. Andrzej Opuchlik - specjalista neurolog
  • dr n. med. Krzysztof Kubiak – specjalista psychiatra

PIELĘGNIARKI PRZEŁOŻONE I ODDZIAŁOWE

Bożena Rymer – Pielęgniarka koordynująca i ds. epidemiologii

Agnieszka Filipek – Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału I

Grażyna Iżycka - Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału II

Bożena Sumorek – Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału III

– Pielęgniarka Oddziałowa  Oddział IV

Joanna Modzelewska – Pielęgniarka Oddziałowa Hospicjum Stacjonarnego

POZOSTAŁY PERSONEL KIEROWNICZY

Monika Pelczarska - kierownik Działu Rehabilitacji

Wolontariat:

Ewa Szuster  – Koordynator wolontariatu