DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY CDL:  Barbara Czarnocka

DYREKTOR DS. MEDYCZNYCH CDL: Iwona Flisiak

Pracą w oddziałach kieruje lekarz odpowiedzialny za oddział we współpracy z pielęgniarką oddziałową

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy:

ODDZIAŁ I   – dr n. med. Małgorzata Kupisz-Urbańska – specjalista chorób wewnętrznych,         specjalista geriatrii

ODDZIAŁ II – lek. med.  Grzegorz Latek – specjalista chorób wewnętrznych,  specjalista nefrolog

ODDZIAŁ III – lek. med.  Izabella  Sokołowska – specjalista neurolog

ODDZIAŁ III – lek. med.  Krystyna Demko – specjalizacja w toku: chirurgia

ODDZIAŁ IV – dr n.med. Iwan Komarow –  specjalista chirurg

ODDZIAŁ IV – lek. med. Tomasz Dmowski – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii

Hospicjum Stacjonarne:

  • lek. med. Iwona Flisiak   – dyrektor ds. med.,  specjalista medycyny paliatywnej, specjalista medycyny rodzinnej, specjalistyczny kurs dla lekarzy przewodniczących Zespołowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych
  • lek. med. Tomasz Dmowski – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii
  • dr n.med. Iwan Komarow – specjalista chirurg

Konsultanci:

  • dr n. med. Krzysztof Kubiak – specjalista psychiatra
  • lek. med. Andrzej Opuchlik – specjalista neurolog

PIELĘGNIARKI PRZEŁOŻONE I ODDZIAŁOWE

Bożena Sumorek – Naczelna Pielęgniarka ODL

Agnieszka Filipek – Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału I ZOL

Małgorzata Komorowska – Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału II ZOL

Bożena Sumorek – Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału III ZOL

Dominika Kieliś – Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału IV ZOL

Joanna Modzelewska – Pielęgniarka Oddziałowa Hospicjum Stacjonarnego

POZOSTAŁY PERSONEL KIEROWNICZY

Monika Pelczarska – Kierownik Działu Fizjoterapii

Tadeusz Antolak – Koordynator Działu Technicznego

Wolontariat:

Ewa Szuster  – Koordynator wolontariatu*

*funkcja zawieszona na czas pandemii