Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) Caritas AW

Rodzajem działalności leczniczej, jaką Zakład prowadzi, są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest przeznaczony dla pacjentów przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku oraz pacjentów apalicznych (bez kontaktu z otoczeniem) wymagających całodobowej fachowej opieki medycznej i niewymagających hospitalizacji. 

Celem opieki w ZOL jest przywrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej.

Zakład zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską oraz świadczenia realizowane przez rehabilitantów, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutę zajęciowego, logopedę i kapelana.

W czasie pobytu w ZOL pacjenci mają zapewnione pełne zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne, wykonanie zleconych przez lekarza Zakładu badań, niezbędnych konsultacji specjalistycznych, realizacji zleconego przewozu do placówek specjalistycznych.

W Zakładzie podejmowane są działania z zakresu profilaktyki, prewencji, edukacji i poradnictwa zdrowotnego.

Zakład dysponuje 123 łóżkami na 4 oddziałach. Zatrudnia 120–osobowy wykwalifikowany personel pracujący w systemie ciągłym 24h/7dni/tyg.

Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym finansowany jest przez NFZ i pacjenta. Wysokość odpłatności pacjenta reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Ponadto Zakład wspierany jest przez indywidualnych darczyńców.

Informacje w sprawie przyjęć i realizacji świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym można uzyskać pod numerami telefonów:

666 841 526, 22826 02 29 lub 221027237, 221027243

zolwarszawa@caritasaw.pl

Warunki przyjęcia pacjenta do ZOL:

  • wskazania medyczne: rozpoznanie choroby przewlekłej, w której został zakończony proces diagnostyki i leczenia szpitalnego
  • udokumentowana ocena sprawności do 40 punktów w skali Barthel
  • dostarczenie wymaganych dokumentów do przyjęcia
  • brak przeciwwskazań: ostra faza choroby psychicznej, terminalna faza choroby nowotworowej, uzależnienia
  • kwalifikacja lekarza ZOL po akceptacji dyrektora ds. med. do przyjęcia pacjenta

Godziny pracy Działu socjalnego ODL Caritas AW: 

poniedziałek  – piątek 8.00 -16.00

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Informacja o opłatach

Prawa pacjenta

 

Skip to content