Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest przeznaczony dla pacjentów przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku oraz pacjentów apalicznych (bez kontaktu z otoczeniem) wymagających kompleksowej, całodobowej opieki. Zakład zapewnia całodobową opiekę lekarską i  pielęgniarską oraz świadczenia realizowane przez rehabilitantów, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutę zajęciowego, logopedę, dietetyka i kapelana.
Na czterech oddziałach Zakład dysponuje 123 łóżkami. Zatrudnia 120 – osobowy wykwalifikowany personel.
Pobyt w  Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym finansowany jest przez NFZ i  pacjenta. Wysokość odpłatności pacjenta reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i  Opieki Społecznej. Ponadto Zakład wspierany jest przez indywidualnych darczyńców.

Informacje w  sprawie przyjęć i  realizacji świadczeń zdrowotnych w  Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym można uzyskać pod numerami telefonów: 22 826 02 29; 22 826 56 04.

DZIAŁ SOCJALNY CZYNNY:

Poniedziałek 8.00-17.30

Wtorek  12.00-16.00

Środa i Czwartek 8.00-16.00

Piątek 11.00-15.00

Po złożeniu wymaganych dokumentów, decyzję o  przyjęciu do Zakładu wydaje Kierownik Medyczny ODL po zasięgnięciu opinii drugiego lekarza.

DOKUMENTY DO POBRANIA