raszyn

Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas AW
ul. Godebskiego 2
05-090 Raszyn

tel. 22 720 05 77

Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej w  Raszynie jest  jednostką organizacyjną zakładu leczniczego utworzonego z dniem 01.01.2013r,. przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej pn. Centrum Działalności  Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej (CDL Caritas AW ).

Ośrodek prowadził działalność leczniczą w postaci usług pielęgniarskich w ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej (PODD) do 30.06.2017r. Na skutek utraty kontraktu z NFZ działalność ta została zamknięta. Obecnie utworzono tam komórkę organizacyjną pn. Hospicjum Domowe.

W biurze Ośrodka, w godzinach dyżuru pielęgniarskiego można  wypożyczyć sprzęt medyczny i drobny sprzęt rehabilitacyjny (tylko dla pacjentów HD)

Sprzęt medyczny i rehabilitacyjny wypożyczany jest za pobraniem kaucji zwrotnej. Z możliwości tej mogą skorzystać pacjenci aktualnie objęci opieką HD.

Skargi i wnioski

Ośrodek podlega Dyrektorowi CDL Caritas AW, który przyjmuje skargi i wnioski nt. działań prowadzonych przez Ośrodek:  22/6357404 w. 252 (9.00 – 16.00).

Zgłoszenie pacjenta i dyżury w biurze Ośrodka

Zgłoszenia pacjenta do opieki można dokonać osobiście lub telefonicznie podczas dyżuru personelu w biurze Ośrodka :

wtorek, piątek 11.30 – 13.30
Telefon: 22 / 720 05 77 lub 691-535-753