hdul. Powstańców 8A
05-870 Błonie

tel. 22 214 11 52
tel. 22 214 11 65

e-mail: blonie@caritas.pl

Barbara Kołakowska

kierownik hospicjum domowego

 

Agata Błądzińska
koordynator hospicjum domowego

 

Hospicjum Domowe świadczy opiekę paliatywną domową osobom w ostatniej fazie choroby nowotworowej zamieszkałym na terenie archidiecezji warszawskiej, a w szczególności na Ochocie, w Ursusie, Włochach i Okęciu w Warszawie oraz w powiatach pruszkowskim, grodziskim, warszawsko-zachodnim, piaseczyńskim i grójeckim. Świadczenia hospicjum obejmują:

    • pomoc medyczną (wizyty pielęgniarek u pacjenta – średnio 2 razy w tygodniu, i lekarzy – 2 razy w miesiącu);
    • pomoc psychologiczną (wizyty psychologów, rozmowy z pacjentem i członkami rodziny, prowadzenie grupy wsparcia);
    • pomoc socjalną (w zależności od sytuacji materialnej rodziny);
    • wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Informacje odnośnie zgłaszania pacjentów pod opiekę Hospicjum Domowego można uzyskać osobiście lub telefonicznie podczas dyżuru personelu w Stacji (w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 8.00-16.00; w czwartki w godz. 11.00-19.00).

Telefon: 22 214 11 52; 22 214 11 65.
Telefon do koordynatora hospicjum domowego:  502 178 834 (czynny w godzinach pracy biura).

Aby zostać pacjentem hospicjum domowego chory musi mieć zakończone leczenie przyczynowe oraz  mieć zapewnioną opiekę ze strony rodziny lub opiekunów.

Wymagany komplet dokumentów:

1.  skierowanie do hospicjum domowego ( na druku do poradni specjalistycznej) z adnotacją o zakończonym leczeniu przyczynowym,
2.  dowód osobisty do wglądu,
3.  ksero ubezpieczenia (RMUA, legit. emeryta-rencisty lub inny)
4. dokument medyczny (wynik badania) potwierdzający chorobę nowotworową.

uwaga! Ze względu na bardzo dużą liczbę fałszywych maili zawierających załączniki w wirusami, w przypadku wysyłania dokumentacji pacjenta drogą mailową KONIECZNIE w temacie należy wpisać: Zgłoszenie nowego pacjenta – i jego Imię i Nazwisko. (Inne maile nie będą otwierane!).  W treści prosimy o wpisanie adresu przebywania pacjenta oraz telefonów kontaktowych do opiekunów chorego.

Do pobrania:

logo-warszawy1

Hospicjum domowe otrzymuje wsparcie z Biura Polityki Zdrowotnej M. St. Warszawy
na realizację zadania pod nazwą „Poprawa jakości życia osób przewlekle i  terminalnie chorych będących pod opieka Hospicjum domowego prowadzonego przez Caritas w AW w zakresie domowej
opieki paliatywno – hospicyjnej i ich rodzin” w ramach umowy numer PZ-B/VI/1/2-NGOH/67/14
Zadanie realizowane jest w okresie od 5.III.2014r do 31.XII.2016.