Hospicjum domowe

ul. Powstańców 8A
05-870 Błonie
tel. 22 214 11 52
tel. 22 214 11 65
e-mail: blonie@caritasaw.pl

lekarz Wojciech Leśniak
Kierownik Hospicjum domowego

pielęgniarka Agata Błądzińska
Koordynator Hospicjum domowego

Hospicjum Domowe Caritas AW  świadczy paliatywną opiekę domową osobom w ostatniej fazie choroby nowotworowej zamieszkałym na terenie Archidiecezji Warszawskiej, a w szczególności: na terenie lewobrzeżnej części Warszawy (Ochota, Ursus, Włochy, Okęcie oraz w powiatach pruszkowskim, grodziskim, warszawskim zachodnim, piaseczyńskim i grójeckim.

 Świadczenia Hospicjum obejmują:

  • specjalistyczną pomoc medyczną (wizyty lekarza i pielęgniarki w domu  pacjenta);
  • pomoc psychologiczną (wsparcie pacjenta i członków rodziny);
  • pomoc socjalną (w zależności od rozeznanych potrzeb w tym zakresie );
  • nieodpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego (po wpłaceniu kaucji za sprzęt).

Pacjent zostaje objęty opieką Hospicjum po zakwalifikowaniu przez Kierownika medycznego.

Pacjent Hospicjum domowego musi mieć zapewnioną opiekę ze strony rodziny lub osób bliskich.

Informacji dotyczących warunków przyjęcia pacjentów pod opiekę Hospicjum domowego można uzyskać osobiście w biurze Hospicjum w Błoniu, ul. Powstańców 8A (w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 8.00-16.00; w czwartki w godz. 11.00-19.00) lub telefonicznie.

–    Zgłoszenia pacjenta do Hospicjum domowego  można dokonać osobiście w biurze Hospicjum w Błoniu przy ul. Powstańców 8a  lub przesłać drogą mailową na adres: blonie@caritasaw.pl. W przypadku przesyłania dokumentów zgłoszeniowych drogą mailową konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów do biura hospicjum w terminie nieprzekraczającym 5 dni..

–    Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 22/214-11-52 oraz na stronie: www.caritasaw.pl w zakładce dotyczącej Hospicjum domowego;

Wypożyczenia i zwrotu sprzętu można dokonać w biurze Hospicjum domowego we wtorki i czwartki , PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM, pod numerem: 22/214-11-52 lub 602-111-869.

Telefon do koordynatora hospicjum domowego:  502 178 834 (czynny w godzinach pracy biura).
Wymagany komplet dokumentów:
1.  skierowanie do Hospicjum domowego wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
2.  ksero ubezpieczenia (RMUA, legitymacja emeryta-rencisty lub inny),
3. dokumentacja medyczna potwierdzająca chorobę nowotworową,
4. wypełnione i podpisane przez pacjenta lub jego rodzinę dokumenty: Formularz zgłoszenia pacjenta do Hospicjum domowego i Karta triażowa – dostępne na naszej stronie w zakładce do pobrania.
 
Uwaga! Ze względu na bardzo dużą liczbę fałszywych maili zawierających załączniki w wirusami, w przypadku wysyłania dokumentacji pacjenta drogą mailową KONIECZNIE w temacie należy wpisać: Zgłoszenie nowego pacjenta – imię i nazwisko (inne maile nie będą otwierane!).  W treści prosimy o wpisanie adresu przebywania pacjenta oraz telefonów kontaktowych do opiekunów chorego.

Do pobrania:

Hospicjum domowe otrzymuje wsparcie z Biura Polityki Zdrowotnej M. St. Warszawy na realizację zadania pod nazwą „Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi będącymi podopiecznymi hospicjum domowego Caritas Archidiecezji Warszawskiej” w ramach umowy numer UMIA/P2-B/VI/1/2/NGOH/92/23-25
Zadanie realizowane jest w okresie od 1.06.2023r do 31.12.2025.

 

Skip to content