Ośrodek Działalności Leczniczej w Grójcu

Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas AW
ul. Jana Pawła II 24
05-600 Grójec
tel.: 691535753

UWAGA
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce od dnia 16.03.2020r. do odwołania  biuro Ośrodka Działalności Leczniczej w Grójcu czynne będzie jeden raz w tygodniu, we środy w godzinach 12.00 -15.00. Wizyty w biurze oraz wypożyczenia i zwroty sprzętu odbywać się będą tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu 691-535-753.
We wszelkich sprawach związanych z hospicjum domowym  zachęcamy do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową pod adresami:
 tel: 22 214 11 52,
 email: blonie@caritasaw.pl.
Uwaga! Pacjenci objęci opieką hospicjum domowego mają zachowaną ciągłość opieki i są w stałym kontakcie z personelem medycznym placówki.
Prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Podjęte postępowanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi hospicyjnemu.

Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej w  Grójcu jest  jednostką organizacyjną zakładu leczniczego utworzonego z dniem 01.01.2013r,. przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej pn. Centrum Działalności  Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej (CDL Caritas AW ). Prowadzi działalność leczniczą w zakresie Hospicjum domowego.
Hospicjum Domowe świadczy opiekę paliatywną  w domu/mieszkaniu pacjentów będących w ostatniej fazie choroby nowotworowej zamieszkałym na terenie powiatu grójeckiego.
Świadczenia hospicjum obejmują:
– pomoc medyczną (wizyty pielęgniarek u pacjenta – średnio 2 razy w tygodniu, i lekarzy – 2 razy w miesiącu);
– pomoc psychologiczną (wizyty psychologów, rozmowy z pacjentem i członkami rodziny) w zależności od potrzeb na zlecenie lekarza prowadzącego;
– pomoc rehabilitanta w zależności od potrzeb – na zlecenie lekarza prowadzącego;
– pomoc socjalną (w zależności od potrzeb i sytuacji materialnej rodziny);
– wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego (nieodpłatnie)
Wszystkie świadczenia udzielane przez personel HD są dla pacjentów bezpłatne.
Informacje odnośnie zgłaszania pacjentów pod opiekę Hospicjum Domowego można uzyskać osobiście lub telefonicznie podczas dyżuru personelu w biurze:
Ośrodek Działalności Leczniczej Grójec ul. Jana Pawła II 24
telefon: 691535753
godziny dyżurów:
środa 12.00 – 15.00
Aby zostać pacjentem hospicjum domowego chory musi posiadać skierowanie wystawione przez lekarza POZ lub szpital oraz mieć zapewnioną opiekę ze strony rodziny lub opiekunów z uwagi na konieczność nadzoru nad podawanymi lekami.
Wymagany komplet dokumentów:
1.  skierowanie do hospicjum domowego
2.  ksero ubezpieczenia (RMUA, legit. emeryta-rencisty lub inny)
3. dokument medyczny (wynik badania) potwierdzający chorobę nowotworową.
4. wypełniony przez pacjenta lub jego rodzinę dokument o nazwie dane pacjenta przy rejestracji, dostępny na naszej stronie w zakładce do pobrania
Uwaga! Ze względu na bardzo dużą liczbę fałszywych maili zawierających załączniki w wirusami, w przypadku wysyłania dokumentacji pacjenta drogą mailową KONIECZNIE w temacie należy wpisać: Zgłoszenie nowego pacjenta – i jego Imię i Nazwisko. (Inne maile nie będą otwierane!).  W treści prosimy o wpisanie adresu przebywania pacjenta oraz telefonów kontaktowych do opiekunów chorego

Do pobrania:

Skip to content