grojec

Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas AW
ul. Jana Pawła II 24
05-600 Grójec

tel.: 48 664 15 66

mariola-konarska

Mariola Konarska
kierownik Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej
tel. kom. 606 710 562

 

Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej w  Grójcu jest  jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa leczniczego utworzonego z dniem 01.01.2013r,. przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej pn. Centrum Działalności  Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej (CDL Caritas AW ).

Ośrodek prowadzi działalność leczniczą w postaci usług pielęgniarskich w  ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej (PODD).

Więcej o Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej

Świadczenia zdrowotne z zakresu Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej udzielane są w warunkach domowych, w miejscu zamieszkania pacjenta a przyjmowane,  rejestrowane i dokumentowane   w  siedzibie Ośrodka w Grójcu, ul. Jana Pawła II 24.

Ponadto w biurze Ośrodka, w godzinach dyżuru pielęgniarskiego można:
•    wypożyczyć sprzęt medyczny i drobny sprzęt rehabilitacyjny (tylko dla pacjentów PODD)

Sprzęt medyczny i rehabilitacyjny wypożyczany jest za pobraniem kaucji zwrotnej. Z możliwości tej mogą skorzystać pacjenci aktualnie objęci opieką PODD.

Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktów zawieranych z  MOW NFZ. Świadczenia te udzielane są osobom uprawnionym (ubezpieczonym) nieodpłatnie.

Skargi i wnioski

Ośrodek podlega Dyrektorowi CDL Caritas AW, który przyjmuje skargi i  wnioski nt. działań prowadzonych przez Ośrodek:  22/6357404 w. 252 (9.00 – 16.00).

Bieżącą, merytoryczną pracą Ośrodka zarządza  Kierownik komórki PODD Mariola Konarska, tel. kom. 606 710 562.

Zgłoszenie pacjenta i dyżury w biurze Ośrodka

Zgłoszenia pacjenta do opieki można dokonać osobiście lub telefonicznie podczas dyżuru personelu w biurze Ośrodka :

poniedziałek-piątek 16-18;
telefon: 48 / 664 15 66