Kategoria 2006 listopad Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Monthly Archives: listopad 2006

 • W listopadzie dzieci ze świetlic prowadzonych przez warszawską Caritas miały okazję obejrzeć trzy wystawy. Pierwsza to „The Wonderful World of Barbie and Lego” (50 lat historii Barbie, ponad 1000 lalek z całego świata, począwszy od nr 1. z 1959; oraz niepowtarzalne konstrukcje z klocków LEGO). Druga wystawa to „Communico Ergo Sum”, traktująca o współczesnych środkach i metodach komunikacji międzyludzkiej, o mowie […]

  CONTINUE READING
 • 30 listopada o godz. 11.00 odbędzie się w Auli Muzykologii UKSW debata na temat przeżywania straty i pomagania osobom w żałobie. Debatę organizuje Hospicjum Domowe Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Wezmą w niej udział: Małgorzata Czajka – lekarz Hospicjum Domowego Caritas AW; Beata Semmerling – pielęgniarka Hospicjum Domowego Caritas AW; Marta Obórko – koordynator warszawskiej Caritas w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Hospicjum to też […]

  CONTINUE READING
 • W dniach 24-26 listopada w Berlinie odbyła się konferencja pt. „Dazugehoeren! Modelle von Einwanderung und Integration in Europe”, której organizatorem była Akademia Protestancka w Berlinie i Diakonia Kościoła Protestanckiego w Niemczech. Na konferencji Biuro ds. Migrantów i Uchodźców Caritas Archidiecezji Warszawskiej reprezentowała Katarzyna Czynsz. Konferencja dotyczyła modeli integracji imigrantów w Europie. Prezentowane były przykłady polityki migracyjnej w wybranych krajach Unii Europejskiej: w Niemczech, […]

  CONTINUE READING
 • 20 października została zawarta umowa pomiędzy wojewodą mazowieckim a Caritas Archidiecezji Warszawskiej na dofinansowanie projektu „Modernizacja ośrodka opieki Caritas Archidiecezji Warszawskiej”. Przedmiotem projektu jest remont i częściowa przebudowa wnętrza zabytkowego Pałacu Kazanowskich, zlokalizowanego przy Krakowskim Przedmieściu. Obiekt wchodzi w skład kompleksu budynków wykorzystywanych przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej do prowadzenia działalności społecznej. W budynku przeznaczonym do rewitalizacji mieści się ośrodek […]

  CONTINUE READING
 • Z początkiem nowego roku szkolnego w Piasecznie przy parafii św. Anny wznowiły swoją działalność warsztaty artystyczne – muzyczne, plastyczne, teatralne i taneczne. Wzorem lat ubiegłych, na zajęciach prowadzonych w ramach warsztatów muzycznych, pod okiem profesjonalnych nauczycieli, grupa 40 dzieci i młodzieży uczy się gry na fortepianie, skrzypcach, flecie poprzecznym i trąbce, rozwija się wokalnie śpiewając w chórach „Cantus” i „Cantemus”, poznaje podstawy […]

  CONTINUE READING
 • 1 września Biuro ds. Migrantów i Uchodźców Caritas Archidiecezji Warszawskiej rozpoczęło realizację nowego projektu pt.: „Socjalna, prawna i psychologiczna pomoc osobom posiadającym status uchodźcy i zgodę na pobyt tolerowany”. Projekt jest realizowany w ramach programu EFU 2006 i współfinansowany ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Społecznego). Oprócz pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej, przedsięwzięcie zakłada przygotowanie kampanii społecznej i medialnej. W ramach projektu została uruchomiona […]

  CONTINUE READING