Konferencja w Berlinie z udziałem Biura ds. Migrantów i Uchodźców Caritas Archidiecezji Warszawskiej

W dniach 24-26 listopada w Berlinie odbyła się konferencja pt. „Dazugehoeren! Modelle von Einwanderung und Integration in Europe”, której organizatorem była Akademia Protestancka w Berlinie i Diakonia Kościoła Protestanckiego w Niemczech. Na konferencji Biuro ds. Migrantów i Uchodźców Caritas Archidiecezji Warszawskiej reprezentowała Katarzyna Czynsz.
Konferencja dotyczyła modeli integracji imigrantów w Europie. Prezentowane były przykłady polityki migracyjnej w wybranych krajach Unii Europejskiej: w Niemczech, Holandii, Francji i Polsce.
Wiele uwagi poświęcono samemu pojęciu integracji, rozumianej jako „stanie się częścią społeczeństwa”, a także wskaźnikom, dzięki którym można mierzyć stopień integracji cudzoziemców ze społeczeństwem przyjmującym.
Podkreślano, że integracja jest procesem obustronnym, prócz zaangażowania emigrantów, niezbędne jest stworzenie w społeczeństwie warunków przyjęcia tych osób, tak, aby każdy mógł stać się jego częścią. Sygnalizowano także potrzebę koordynowania jednolitej europejskiej polityki wobec cudzoziemców, gdyż wzrost liczby imigrantów i problemów z ich integracją stanowi wyzwanie dla wszystkich krajów Europy.
Skip to content