Nowy projekt Biura ds. Migrantów i Uchodźców Caritas AW

1 września Biuro ds. Migrantów i Uchodźców Caritas Archidiecezji Warszawskiej rozpoczęło realizację nowego projektu pt.: „Socjalna, prawna i psychologiczna pomoc osobom posiadającym status uchodźcy i zgodę na pobyt tolerowany”. Projekt jest realizowany w ramach programu EFU 2006 i współfinansowany ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Społecznego). Oprócz pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej, przedsięwzięcie zakłada przygotowanie kampanii społecznej i medialnej. W ramach projektu została uruchomiona strona internetowa, dostępna pod adresami: www.uchodzcy.org i www.pomocuchodzcom.pl
Warszawska Caritas składa podziękowania przedstawicielstwu UNHCR w Polsce za udostępnienie i możliwość wykorzystania zdjęć do celów projektu.

Skip to content