Warszawa: wizyta w Biurze ds. Migrantów i Uchodźców

22 listopada Biuro ds. Migrantów i Uchodźców Caritas Archidiecezji Warszawskiej gościło grupę studentek II roku pedagogiki międzykulturowej i edukacji dorosłych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Podczas wizyty studentki zapoznały się z zakresem działań placówki. Kierownik Biura Urszula Biegańska przedstawiła formy pomocy udzielanej uchodźcom w ramach realizowanego projektu „Socjalna, prawna i psychologiczna pomoc osobom posiadającym status uchodźcy i zgodę na pobyt tolerowany”, program EFU 2006.
Spotkanie zakończyło się deklaracją obustronnej współpracy.

Skip to content