Spotkanie w ramach projektu realizowanego przez Biuro ds. Migrantów i Uchodźców Caritas A.W.

20 listopada w siedzibie Caritas Archidiecezji Warszawskiej odbyło się spotkanie dotyczące współpracy w ramach realizowanego przez Biuro ds. Migrantów i Uchodźców Caritas A.W. projektu „Socjalna, prawna i psychologiczna pomoc osobom posiadającym status uchodźcy i zgodę na pobyt tolerowany”, program EFU 2006.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych. W jego trakcie omawiano możliwości współdziałania w dziedzinie podejmowania pracy przez beneficjentów ostatecznych projektu. Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła założeń projektu ze szczególnym omówieniem elektronicznej bazy ofert pracy. W drugiej uczestnicy mówili o własnych doświadczeniach z pracy z uchodźcami oraz osobami posiadającymi zgodę na pobyt tolerowany.
Organizatorzy podkreślają, że cel spotkania został osiągnięty, a wymiana doświadczeń między podmiotami działającymi na rzecz uchodźców zaowocuje ścisłą współpracą w ramach ww. projektu.

Skip to content