Warszawa: dofinansowanie projektu

20 października została zawarta umowa pomiędzy wojewodą mazowieckim a Caritas Archidiecezji Warszawskiej na dofinansowanie projektu „Modernizacja ośrodka opieki Caritas Archidiecezji Warszawskiej”.
Przedmiotem projektu jest remont i częściowa przebudowa wnętrza zabytkowego Pałacu Kazanowskich, zlokalizowanego przy Krakowskim Przedmieściu. Obiekt wchodzi w skład kompleksu budynków wykorzystywanych przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej do prowadzenia działalności społecznej. W budynku przeznaczonym do rewitalizacji mieści się ośrodek opiekuńczy dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania i wymagających stałej opieki pielęgnacyjnej. Projekt stanowi element realizowanej od kilku lat kompleksowej renowacji budynku i jego otoczenia.
Całkowita wartość projektu wynosi 3.217.777,83 zł. Wojewoda mazowiecki przyznał Caritas AW ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa dofinansowanie w kwocie 2 .411.686,35 PLN. Termin zakończenia realizacji projektu przewiduje się w połowie 2008 r.

Skip to content