Ogłoszenie z dnia 11.01.2016 roku – ZAPROSZENIE do złożenia oferty – zamówienie publiczne w trybie rozeznania cenowego – ZAKUP wraz z dostawą RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH.

CARITAS Archidiecezji Warszawskiej zaprasza do składania ofert na zakup wraz z dostawą RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH – 2 zadania.
Termin składania ofert upływa w dniu 21.01.2016 r., o godz. 9:00.
Osoby upoważnione do kontaktu

 1. pani Bożena Rymer – telefon 513148285 – email: brymer@caritas.pl – w zakresie przedmiotu zamówienia
 2. pani Grażyna Gruszka – email: ggruszka@caritas.pl – w zakresie procedury.

Załączniki do pobrania.

 1. SIWZ – specyfikacja warunków zamówienia
 2. Formularz ofertowy wykonawcy
 3. Formularz – tabela asortymentowo-cenowa
 4. Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań do udziału w postępowaniu
 5. Załącznik 4a
 6. Załącznik4b
 7. Załącznik4c
 8. Załącznik4d
 9. Projekt umowy
 10. Odpowiedzi na pytania 10-Odp(20160118)1 10-Odp(20160118)2 10-Odp(20160118)3 10-Odp(20160118)4 10-Odp(20160118)5
 11. INFORMACJA o wyborze oferty
Skip to content