Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 00-322 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 62, ogłaszaprzetarg nieograniczony na dostawę produktów do żywienia dojelitowego i płynów infuzyjnych dla Caritas A W .

Termin składania ofert: 28.01.2014, godzina 09.00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Ośrodka Działalności Leczniczej.

Otwarcie ofert: 28.01.2014, godzina 09.30, gabinet Kierownika ODL.

Osoba do kontaktu: Bożena Rymer tel 513 14 8285 lub 22 826 5604 w 328.

 

Do pobrania