Doradca zawodowy – zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dn. 5 lutego 2021 r. dotyczące świadczenia usług z zakresu doradztwa zawodowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu „RÓWNI NA STARCIE!”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
SZCZEGÓŁY: zapytanie ofertowe_doradca
FORMULARZ: formularz_oferta_doradca
STRONA PROJEKTU
 
logo_naglowek_zapytania stopka_logotypy_oferty

Skip to content