UWAGA

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, w celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów Caritas Archidiecezji Warszawskiej wprowadza od dnia 16.03.2020 zmiany trybu pracy biura Hospicjum Domowego w Błoniu.
–    Zgłoszenia do Hospicjum Domowego przyjmowane są wyłącznie drogą mailową: blonie@caritasaw.pl
–    Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 22/214-11-52 oraz na stronie: www.caritasaw.pl w zakładce dotyczącej
        hospicjum domowego;
–    Wypożyczenia i zwroty sprzętu odbywać się będą tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod
        numerem telefonu 602-111-869 z panią Joanną Mikulską;
–       W wyjątkowych sytuacjach dokumenty do hospicjum domowego będzie można złożyć osobiście w Błoniu w czwartki  po
        wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Uwaga! Pacjenci objęci opieką hospicjum domowego mają zachowaną ciągłość opieki i są w stałym kontakcie z personelem
        medycznym placówki.

Prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Podjęte postępowanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi hospicyjnemu.

Hospicjum Domowe świadczy opiekę paliatywną domową osobom w ostatniej fazie choroby nowotworowej zamieszkałym na terenie archidiecezji warszawskiej, a w szczególności na Ochocie, w Ursusie, Włochach i Okęciu w Warszawie oraz w powiatach pruszkowskim, grodziskim, warszawsko-zachodnim, piaseczyńskim i grójeckim. Świadczenia hospicjum obejmują:

    • pomoc medyczną (wizyty pielęgniarek u pacjenta – średnio 2 razy w tygodniu, i lekarzy – 2 razy w miesiącu);
    • pomoc psychologiczną (wizyty psychologów, rozmowy z pacjentem i członkami rodziny, prowadzenie grupy wsparcia);
    • pomoc socjalną (w zależności od sytuacji materialnej rodziny);
    • wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Informacje odnośnie zgłaszania pacjentów pod opiekę Hospicjum Domowego można uzyskać osobiście lub telefonicznie podczas dyżuru personelu w Stacji (w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 8.00-16.00; w czwartki w godz. 11.00-19.00).

Telefon: 22 214 11 52; 22 214 11 65.
Telefon do koordynatora hospicjum domowego:  502 178 834 (czynny w godzinach pracy biura).

Aby zostać pacjentem hospicjum domowego chory musi mieć zakończone leczenie przyczynowe oraz  mieć zapewnioną opiekę ze strony rodziny lub opiekunów.

KONTAKT

ul. Powstańców 8A
05-870 Błonie

tel. 22 214 11 52
tel. 22 214 11 65
faks: 22 435 53 70
e-mail: blonie@caritasaw.pl

Agata Błądzińska
koordynator hospicjum domowego

 

Wymagany komplet dokumentów:

1.  skierowanie do hospicjum domowego ( na druku do poradni specjalistycznej) z adnotacją o zakończonym leczeniu przyczynowym,
2. dokument medyczny (wynik badania) potwierdzający chorobę nowotworową.

Do pobrania:

logo-warszawy1

Hospicjum domowe otrzymuje wsparcie z Biura Polityki Zdrowotnej M. St. Warszawy na realizację zadania pod nazwą „Poprawa jakości życia osób przewlekle i  terminalnie chorych będących pod opieka Hospicjum domowego prowadzonego przez Caritas w AW w zakresie domowej opieki paliatywno – hospicyjnej i ich rodzin” w ramach umowy numer PZ-B/VI/1/2-NGOH/219/17
Zadanie realizowane jest w okresie od 23.III.2017r do 31.XII.2019.