Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Błoniu jest  jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa leczniczego utworzonego z dniem 01.01.2013r,. przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej pn. Centrum Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej (CDL Caritas AW ). Kierownikiem ODL Caritas AW w Błoniu jest dr Barbara Kołakowska.

Ośrodek prowadzi działalność leczniczą w postaci:

Zobacz aktualne informacje o Ośrodku: