ZAPYTANIE OFERTOWE – Asystent osoby w kryzysie bezdomności

z dn. 16 czerwca 2021 r. dotyczące świadczenia usług asystenckich dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności – Uczestników/Uczestniczek projektu „RÓWNI NA STARCIE!”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Szczegóły zapytania ofertowego i formularz w załączonych plikach do pobrania.

Projekt „RÓWNI NA STARCIE!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno–zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Skip to content