Wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej

25 września uczestnicy programu „Na własny rachunek” odwiedzili Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Wśród atrakcji podziwiali min. kolekcję rzeźby ludowej miejscowych artystów,wystawę transportu dworskiego, wnętrza dworskie z końca XIX i początku XX w. Do urządzonych na wzór wsi rzędowej zagród chłopskich można było wchodzić i poczuć klimat dawnej wsi. Pomagały w tym żywe zwierzęta, przydomowe ogródki z kwiatami i warzywami, a w wnętrzach chałup autentyczne naówczas meble i sprzęty codziennego użytku. Elementem wiejskiego krajobrazu ,który wzbudził wielkie zainteresowanie był wiatrak. Na koniec zwiedzania wszyscy zgromadzili się w zabytkowym, osiemnastowiecznym kościele. Podziwiane atrakcje kojarzyły się wielu zwiedzającym z dzieciństwem, często spędzanym na wsi. Wspomnienia takie stały się przyczynkiem do wielu rozmów na temat rodziny, rodziców i dziadków.  „Wyjazd miał charakter edukacyjny i integracyjny. Osoby bezdomne w taki sposób poznają piękno swojej małej ojczyzny, której zamierzają stać się aktywnymi obywatelami”- mówi kierownik programu.
Program „Działania edukacyjne i aktywizujące dla osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności NA WŁASNY RACHUNEK realizowany jest dzięki wsparciu Wojewody Mazowieckiego.
Zdjęcia: https://caritasaw.pl/placowki/pomoc-dla-bezdomnych/osrodek-tylko-z-darow-milosierdzia/

Skip to content