Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 00-322 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 62, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pieluchomajtek i podkładów higienicznych dla  Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Termin składania ofert upływa dnia: 09.12.2014 r., godzina 10.00.

Miejsce składania ofert: SEKRETARIAT Ośrodka Działalności Leczniczej Caritas A W .

Otwarcie ofert: 09.12.2014 r., o godzinie 11.00, GABINET Kierownika ODL.

Osoba do kontaktu: Bożena Rymer, tel. 513 14 82 85.

Do pobrania: