Życiowa szansa dzięki „Przystani na Skarpie”

Bursa Promocji Zawodowej „Przystań na Skarpie” przyjęła w pierwszych dniach lipca, w ramach projektu „Promocja Zawodowa Dziewcząt” kolejne 23 dziewczęta. Pochodzą one z terenów popegeerowskich, z województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Dziewczęta aktywnie włączyły się w realizację projektu, 10 z nich otrzymało już pracę w Warszawie.
Bursa Promocji Zawodowej „Przystań na Skarpie” przyjęła w ramach projektu „Promocja Zawodowa Dziewcząt od października 2001 r. w sumie ponad 400 dziewcząt.

Skip to content