ZNZOZ Caritas Archidiecezji Warszawskiej poszukuje pracowników

Dyrektor ZNZOZ Archidiecezji Warszawskiej zatrudni:
1. pielęgniarki odcinkowe – 3 etaty w Hospicjum Stacjonarnym i 3 etaty w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
Wymagane posiadanie doświadczenia w pracy w opiece paliatywnej i/lub z pacjentem przewlekle chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.
Chętnie zatrudnimy na umowę o pracę lub umowę zlecenie.
2. pielęgniarkę oddziałową w I Oddziale Kobiecym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
Wymagane wykształcenie wyższe lub średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny z Zarządzania w Zakładach opieki zdrowotnej lub inny mający zastosowanie.
3. lekarzy – 1,5 etatu na umowę o pracę lub zlecenie.
Wymagane posiadanie specjalizacji z zakresu geriatrii, chorób wewnętrznych, neurologii, anestezjologii lub kardiologii.
4. rehabilitanta – 0,5 etatu na umowę o pracę lub zlecenie.
Wymagane wykształcenie wyższe lub pomaturalne i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z pacjentami przewlekle chorymi.
5. dietetyka – 1 etat lub 0,5 (w zależności od przyjętych zadań dodatkowych).
Wymagana biegła znajomość pracy na komputerze i obsługi urządzeń biurowych. Obligatoryjnie wymóg posiadania co najmniej rocznego doświadczenia w pracy w szpitalu oraz znajomość program HACCP.
6. kierownika Działu Techniczno – Gospodarczego – 1 etat na umowę o pracę.
Wymagane wykształcenie wyższe, doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi i pracy biurowej (mile widziane doświadczenie pracy w zakładzie opieki zdrowotnej), obligatoryjnie posiadanie prawa jazdy.
Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie Zakładu pod nr tel. 826 56 04 lub u Dyrektora Zakładu tel. kom. 691 539 293.

Skip to content