Zmiany organizacyjne w działalności leczniczej Caritas AW

Zgodnie ustawą o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2012, z dniem 1 stycznia 2013 nastąpiły istotne zmiany w zakresie organizacji placówek medycznych warszawskiej Caritas. Powołano do życia Centrum Działalności Leczniczej Caritas AW, w skład którego wchodzi pięć Ośrodków Działalności Leczniczej – w Warszawie (na Krakowskim Przedmieściu), w Błoniu, Raszynie, Piasecznie i Grójcu. Ośrodek w Warszawie świadczy usługi medyczne w ramach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i hospicjum stacjonarnego, Ośrodek w Błoniu – usługi hospicjum domowego i pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, a Ośrodki w Raszynie, Piasecznie i Grójcu – usługi pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

Skip to content