W tym roku w Zimowisku Caritas AW uczestniczyło 91 dzieci.