Zgromadzenie Dyrektorów Caritas Diecezjalnych

W dniach 10 i 11 stycznia 2006 r. odbyło się w Warszawie ogólnopolskie spotkanie dyrektorów Caritas diecezjalnych. Obrady prowadził ks. Marian Bocho – dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Gospodarzem pierwszego dnia spotkania była Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
Dyrektorzy Caritas uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył ks. Prymas Józef Glemp. Uczestnicy obrad zwiedzili także Res Sacra Miser Centrali Archidiecezji Warszawskiej. Wieczorem, ich spotkanie uświetnił kabaret Tadeusza Drozdy.
Przedmiotem obrad 10 stycznia były następujące zagadnienia:
1. Zrzeszenie Katolików Caritas – mec. Andrzej Rościszewski – likwidator sądowy Zrzeszenia Katolików Caritas.
2. Zasady udzielania dotacji na wypoczynek dzieci i młodzieży – Ewa Zalewska-Steć – główny specjalista Biura ds. Młodzieży w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
3. Dotacja na kolonie dla dzieci polonijnych w 2006 r. – Artur Kozłowski – dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu.
4. Otwieranie kont bankowych i konsolidacja lokat – Kinga Orzechowska i Dorota Górecka.
5. Jałmużna Wielkopostna – ks. Biskup Ryszard Bogusz – prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego, Wanda Falk – dyrektor Diakonii, ks. Doroteusz Sawicki – Eleos Kościoła Prawosławnego.
6. Wakacyjna akcja Caritas 2006, kampania promocyjna, możliwości pozyskiwania funduszy w 2006 roku – Małgorzata Szukała – Caritas Polska.
7. Regulamin Zgromadzenia Dyrektorów Caritas Diecezjalnych oraz regulamin nagrody „Ubi Caritas” – ks. Ireneusz Bradtke – dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
Drugi dzień obrad odbył się w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym przy ul. Dewajtis 3. Po mszy św. uczestnicy zapoznali się z kolejnymi zagadnieniami:
1. Działalność instytucji kościelnych z uwzględnieniem kościelnych organizacji pożytku publicznego – Monika Jurkiewicz – Kancelaria radców prawnych i adwokatów Nowakowski i Wspólnicy.
2. Rachunkowość kościelnych organizacji pożytku publicznego – biegli rewidenci Euro in Partnerzy.
3. Model gospodarki finansowej i ewidencyjnej w Caritas Polska – Izabela Teresińska – główna księgowa Caritas Polska.
4. Możliwości dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG – Małgorzata Głowacka – główny specjalista w Departamencie Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
5. Europejskie Fundusze Społeczne w działaniach 1.1., 1.5., 1.6. – Beata Płonka – p.o. zastępcy dyrektora departamentu Wdrażania Europejskich Funduszy Społecznych.
6. Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie 2007-2013 – Krzysztof Więckiewicz – dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego.
7. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Europejski Fundusz Społeczny. Działanie 1.4. Program Partner 2006 – Ewa Nowik – główny specjalista.
8. 1 % 2006, PEAD 2006 – Agnieszka Kubicka – Caritas Polska.
9. Kampania społeczna Kromka Chleba 2006, Dzień Chorego – Małgorzata Szukała – Caritas Polska.
10. Program „Skrzydła” – Magdalena Moskal – Caritas Polska.
11. Tsunami, Pakistan – o. Zdzisław Świniarski – zastępca dyrektora Caritas Polska.
12. Działalność Fundacji „Pro Caritate” – Marek Francuz – prezes Fundacji.
11. Jałmużna Wielkopostna – ks. Adam Dereń – dyrektor Caritas Polska.

Skip to content