Zdążyć z prawdą. Hospicjum to też Życie AD 2005

8 października 2005 został ogłoszony przez uczestników II Światowego Forum Ruchów Hospicyjnych w Seulu i przez fundację Help the Hospices Światowym Dniem Hospicjum. W dniu tym rozpoczęła się w Polsce druga ogólnopolska kampania społeczna pod nazwą „Zdążyć z prawdą. Hospicjum to też Życie AD 2005” i będzie ona trwała do 6 listopada. Przez cztery tygodnie będzie mowa w ogólnopolskich i lokalnych mediach o „białych plamach” w polskiej opiece paliatywnej i sztuce przełamywania barier w mówieniu o nieuleczalnych chorobach.
Motywem przewodnim tegorocznej kampanii są białe plamy w opiece hospicyjnej.
Termin „białe plamy” w opiece paliatywnej odnosi się do miejsc, w których nie ma jeszcze stacjonarnej ani domowej opieki hospicyjnej. Określenie to powstało z inicjatywy prof. Krystyny de Walden – Gałuszko, pełniącej funkcję Krajowego Konsultanta w dziedzinie Medycyny Paliatywnej. Do likwidowania białych plam zachęca również Ogólnopolskie Forum Ruchu Hospicyjnego (OFRH). Krajowy Duszpasterz Hospicjów wraz z Fundacją Hospicyjną postanowili w sposób konkretny zachęcić lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy do tworzenia nowych ośrodków hospicyjnych.
Cele kampanii AD 2005:
– utworzenie hospicjów lub ich oddziałów zamiejscowych, w jak największej liczbie miejsc pozbawionych opieki paliatywnej
– pomoc rzeczowa hospicjom uczestniczącym w kampanii
– uwrażliwienie społeczeństwa na żyjących w pobliżu chorych na nowotwory, ich uczucia, potrzeby, problemy
– sprowokowanie publicznej dyskusji na temat komunikowania prawdy o nieuleczalnej chorobie.
Realizacja pierwszych dwóch celów uzależniona jest od wyników zbiórki publicznej, jaka zostanie przeprowadzona w dniach 1.10-31.12.2005. Jednocześnie hospicja mogą w czasie kampanii zdobywać indywidualnie środki na swoje potrzeby, np. zbierając pieniądze podczas kampanijnych imprez (koncertów, debat, festynów).
Efekt społeczny będzie możliwy dzięki zaangażowaniu mediów ogólnopolskich i regionalnych, które wyjątkowo życzliwie odniosły się do kampanii, dostrzegając wagę poruszanej tematyki.
W 118 hospicjach uczestniczących w tegorocznej kampanii odbędą się różne wydarzenia.
Koncerty pod wspólnym hasłem Voices for Hospices (Głosy dla hospicjów). Na całym świecie tego dnia w ponad tysiącu miejsc rozlegną się dźwięki soul, rock, pop, muzyki poważnej, jazz itp. Wykonają je soliści, chóry parafialne, szkolne, orkiestry dęte i kameralne. Koncerty odbędą się w szkołach, hospicjach, operach, filharmoniach, na placach i w parkach. Cel jest jeden: wspólny śpiew dla hospicyjnych pacjentów i propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie.
Druga inicjatywa to publiczne debaty, na które zaproszeni będą przedstawiciele środowisk lekarskich, władz, personel hospicjów, wolontariusze oraz okoliczni mieszkańcy.
Główny temat spotkań brzmi: jak rozmawiać o nieuleczalnej chorobie? Jak mówić prawdę bliskiej osobie, że jest ciężko chora? Co powinien mówić pacjentowi lekarz? Czym jest prawidłowa komunikacja o trudnych sprawach w rodzinie? Jest też społeczny aspekt tego problemu – postawy wobec chorego na nowotwór sąsiada, znajomego itp.
Koncerty w ramach „VOICES FOR HOSPICES” i publiczne debaty w hospicjach w województwie mazowieckim
Otwock
– koncert chórów
– 22.10.2005, debata w świetlicy Hospicjum św. Patryka o godz.14.00.Moderatorem debaty będzie lek. med. Jacek Januszko
Płock
– koncert chórów szkolnych, zespołów podwórkowych, inscenizacje teatralne
Warszawa (o. Marianie i Stow. Hosp. Domowe)
– koncert muzyki gospel w wykonaniu zespołu „Soul Connection”, organizowany przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe w kościele Chrystusa Króla na Targówku, ul. Tykocińska
– 22.10.2005, debata (godz. 15:00): „Przekazywanie trudnej prawdy o nieuleczalnej chorobie”.
Warszawa (H. Społ.)
– koncert organowy Michała Barańskiego, kościół św. Alojzego, ul. Lindleya 12, godz. 19;
– 8.10 2005, w Sali Balowej Domu Medyka, ul. Oczki 5, godz. 15 – psychodrama, koło teatralne studentów Akademii Medycznej i debata „Nieuleczalna choroba – jak o tym rozmawiać?”, godz. 17 Robert Roczeń – niewidomy muzyk z Lasek
– debata w Radiu Józef , w debacie będą uczestniczyć pracownicy hospicjum oraz osoby zaproszone: lekarz-onkolog, pielęgniarka-wolontariuszka.
8 października 2005 odbył się w ramach Międzynarodowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej w Raszynie – koncert w kościele pw. Najświętszej Krwi i Ciała Chrystusa w Ursusie, zorganizowany przez NZOZ Zespół Opieki Paliatywnej Domowej Caritas AW.
Wołomin
– godz 19.15 koncert w kościele Sw.Józefa Robotnika, koncert Mozarta „Requiem”.
– 27.10.2005, debata w Miejskim Domu Kultury w Wołominie pt. „Ja nie umieram-wstępuję w życie”
Zwoleń
– koncert z udziałem młodzieży z miejscowego LO i grupy estradowej Domu Kultury
– 24.10.2005, otwarta debata w świetlicy przy SPZZOZ z udziałem lekarza, duchownych i wszystkich zainteresowanych
Ciechanów
– koncert chóru
– debata odbędzie się w radiu lokalnym
Nowe Miasto
– występ chóru „Emaus” pod kierunkiem Zofii Usiądek oraz aktorki scen warszawskich Beaty Bandurskiej
– 25.10.2005 debata (godz.15.00) w Niepublicznym zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej. Udział weźmie Jerzy Jarosz, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej dla woj. mazowieckiego.
W tegorocznej kampanii „Zdążyć z prawdą. Hospicjum to też Życie AD 2005” uczestniczy także ZN ZOZ Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
Więcej informacji na temat obchodów „Zdążyć z prawdą. Hospicjum to też Życie AD 2005” znajduje się na stronie internetowej www.hospicja.pl

Skip to content