Zbiórka papieska

12 pażdziernika podopieczni świetlic socjoterapeutycznych  Caritas AW włączyli się w zbiórkę pieniędzy na stypendia dla zdolnej młodzieży. Zbiórka odbyła się dzięki ogólnopolskiej akcji Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z okazji XII Dnia Papieskiego. Dzieci wraz z wychowawcami kwestowali na Starym Mieście w Warszawie. Po zbiórce wszyscy spotkali się na mszy świętej w kaplicy Res Sacra Miser, gdzie ksiądz dyrektor Zbigniew Zembrzuski odprawił mszę w intencji wszystkich dzieci objętych pomocą Caritas warszawskiej oraz ich wychowawców. Podczas kazania przybliżył dzieciom postać Jana Pawła II, Papieża Rodziny, który ich pokoleniu jest  znany tylko z przekazu dorosłych. Po mszy świętej ksiądz Zbigniew złożył życzenia wychowawcom z okazji  przypadającego na 14 października Dnia Edukacji Narodowej oraz podziękował dzieciom za udział w uroczystości, w szczególności dzieciom ze świetlicy przy al. KEN za przygotowanie oprawy muzycznej mszy św.

Skip to content