Zakończenie turnusu dla seniorów

Własnymi wierszami, podziękowaniami pełnymi wzruszeń i wspólnym grillowaniem zakończyli seniorzy w dniu 30 sierpnia swój letni turnus na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Koło II” . Turnus  dla 50 uczestników został zorganizowany przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej. W uroczystym zakończeniu uczestniczyli goście sprawujący kierownicze funkcje w Dzielnicy Wola: Zastępczynie Burmistrza,  Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy oraz Prezes Zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Koło II”. Goście podziękowali realizatorom projektu za stworzenie seniorom rodzinnej atmosfery. Warto podkreślić, że ważną rolę odegrali w tym względzie wolontariusze rekrutujący się spośród mieszkanców schroniska na Żytniej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków m.st. Warszawy. (Więcej, w tym zdjęcia, w aktualnościach schroniska na Żytniej).

Skip to content