Zakończenie roku w świetlicach (film)

Caritas AW na zakończenie roku szkolnego dla 140 podopiecznych Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego w Lasku na Młocinach w dniu 9 czerwca zorganizowała piknik. W tym roku atrakcją dla dzieci był przyjazd policjantów z Komendy Stołecznej Policji, którzy zapoznali dzieci ze specyfiką swojego zawodu. Dzieci mogły wejść do radiowozu co sprawiło im ogromną radość. Każdy mógł zrobić sobie na pamiątkę odcisk swoich linii papilarnych. Przed wakacjami zorganizowano także pogadankę o bezpieczeństwie. Ogromną radość sprawił dzieciom  przyjazd policyjnych psów przewodników  z policjantami z Biura Operacji Antyterrorystycznej KGP. Zwierzęta jak zwykle chwyciły dzieci za serca i stały się ich przyjaciółmi. Wspólnie spędzony czas urozmaicony był także integracja wszystkich dzieci na placu zabaw oraz ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.
W środę 22.06 w kaplicy Res Sacra Miser w intencji wszystkich dzieci i pracowników świetlic z-ca dyrektora ks Sławomir Opaliński odprawił mszę świętą. Po mszy wszyscy zostali zaproszeni na pyszne lody na Rynek Starego Miasta.  I tak zaczęły się dzieciom upragnione WAKACJE!
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom wspierającym świetlice socjoterapeutyczne w ciągu roku szkolnego. Szczególne podziękowania kierujemy do wolontariuszy, sponsorów, pracowników a także dzieci i rodziców.
Realizacja filmu: Adrianna Oleksy

Skip to content