Zakończenie akcji pomocy dla lokatorów budynku przy ul. Kochanowskiego 31

Caritas Archidiecezji Warszawskiej zakończyła pomoc dla lokatorów budynku przy ul. Kochanowskiego 31, którzy ucierpieli w wyniku pożaru 7 maja 2018 roku. Na ten cel, na konto bankowe Caritas AW wpłynęło łącznie 56 453,43 zł od darczyńców indywidualnych oraz od parafii i instytucji. Kwota ta została przeznaczona w całości na zwrot wydatków poniesionych przez mieszkańców na prace remontowe, zakup artykułów budowlanych i remontowych, wyposażenie i zakup sprzętu AGD i RTV. Pomoc materialna była przekazywana od sierpnia 2018 r. do lipca 2019 r. Okres zwrotu poniesionych wydatków związany był z długo trwającym usuwaniem zniszczeń, koniecznością osuszenia lokali oraz gruntownymi pracami remontowymi.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej bardzo dziękuje Urzędowi Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany, parafiom dekanatu bielańskiego i wszystkim darczyńcom za współpracę i okazaną pomoc na rzecz poszkodowanych mieszkańców bloku przy ul. Kochanowskiego 31.

Skip to content