Zakończenie akacji kolonijnej

W ciągu mijającego lata Caritas Archidiecezji Warszawskiej zorganizowała wypoczynek dla 1100 dzieci. Na 10 turnusach kolonii odpoczywały dzieci z archidiecezji warszawskiej a także z rodzin polonijnych z Ukrainy i Białorusi. Kolonie odbywały się w atrakcyjnych miejscowościach – w Murzasichlu w  Tatrach, Bocheńcu w Górach Świętokrzyskich, nadmorskim Mikoszewie i mazurskiej Nowej Kaletce. Brały udział w  zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów tańca, plastyki, sportu i pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy kolonii muzycznych rozwijały swe umiejętności muzyczne. W ramach dodatkoweych wycieczek dzieci dotarły m.in. do Trójmiasta, Olsztyna, Muzeum Wsi Kieleckiej, Rabkolandu, Zakopanego. Dzięki słonecznej pogodzie wiele czasu spędziły na górskich i wodnych szlakach, na plażach iw lasach.
Serdecznie dziękujemy personelowi obsługującemu kolonie – kierownikom, wychowawcom, instruktorom, pielęgniarkom i wolontariuszom – za ich trud, zaangażowanie, pomysły i serce. Za rok  spotkamy się ponownie.
Na zorganizowanie wypoczynku letniego Caritas warszawska otrzymała dotację z Biura Edukacji m.st Warszawy, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Skip to content