Wyróżnienie dla wolontariuszy ZNZOZ

Wolontariusze ZNZOZ otrzymali wyróżnienie w ramach konkursu  „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia „Centrum Wolontariatu”. Kapituła konkursu  podjęła stosowną decyzję na posiedzeniu w dniu 19 września. Gratulujemy!  Wyróżnienie zostanie oficjalnie wręczone podczas gali u Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 26 listopada 2011 roku.

Skip to content