Wyprawki szkolne

W ramach akcji zakupu podręczników szkolnych dla dzieci Caritas warszawska rozpatrzyła na przełomie sierpnia i wrześnie 280 próśb rodziców i opiekunów. W rezultacie 470 dzieci zostało zaopatrzonych w podręczniki szkolne. Wiele z nich otrzymało także plecaki, zeszyty i przybory szkolne. Na zakup wyprawek Caritas warszawska przeznaczyła ok. 120 000 zł zebranych z 1 %.   Wyprawki szkolne otrzymało także 125 dzieci uczęszczających do świetlic Caritas w lewobrzeżnej Warszawie. W niezbędne działania włączyła się część Parafialnych Zespołów Caritas. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły w przeprowadzeniu tej potrzebnej akcji, w szczególności wolontariuszom i darczyńcom.

Skip to content